Samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo

Utdanningsetaten i Oslo og Naturfagsenteret har inngått avtale om utvikling av kompetansehevingskurs i områdene programmering, teknologi og naturfagdidaktikk innen ordningen Desentralisert kompetanseutvikling (DeKomp).

Naturfagsenteret tilbyr en kurspakke som går over fire kursdager med varighet fra 12:00–16:00. Målgruppen er lærere i naturfag på mellomtrinnet. Alle kursdagene har skaperskolemetodikk som utgangspunkt, med fokus på å knytte teknologisk kompetanse og programmering til naturfaglig kompetanse. Undervisningsoppleggene legger vekt på utforskende arbeidsmåter og dybdelæring i tråd med de nye læreplanene. Det er lagt vekt på at fagenes innhold skal være relevant for elevene og at de unge får arbeide praktisk og utforskende.

Vi vil ta utgangspunkt i undervisningsopplegg Elektrisitet (naturfag.no) for mellomtrinnet.

Naturfagsenteret lager forslag til utstyrspakker med henvisning til aktuelle firmaer og priser.[Ulagret bildeblokk] Foto: Magnus Killengren

Kursdag 1: Elektrisitet i naturfag og teknologi

9. desember, 12:00–16:00

 • Utdanningsetatens kurssenter, Grensesvingen 6, Helsfyr
 • Det blir servert en lett lunsj.                                             

Innhold: Elektrisitet i naturfag Foto: Annica Thomsson

 • Likheter og forskjeller mellom fagområdene naturfag og teknologi
 • Naturfag og teknologi i fagfornyelsen
 • Nøkkelbegreper i elektrisitet
 • Bruke elektroniske komponenter og lage en strømvarsler som kan brukes til å utforske hvilke materialer som leder strøm
 • Utforsking av funksjon og virkemåte til komponentene i en elektrisk krets. Sentrale begreper er funksjon, form materialer og egenskaper.

Kursdag 2: Skjult elektrisk anlegg i et modellrom

4. februar, 12:00–16:00

 • Utdanningsetatens kurssenter, Grensesvingen 6, Helsfyr
 • Det blir servert en lett lunsj.

Innhold: Micro:bit

 • Gjøre øvingsoppgaver med komponentene i modellkretsen
 • Diskutere sikkerhet og brannfare
 • Diskutere vurdering av praktiske oppgaver og hvordan gjøre elevens tenking synlig
 • Gjøre øvingsoppgaver med bruke av mikrokontroller (micro:bit) til å styre den elektriske kretsen
 • Grunnstrukturer i programmering

Kursdag 3: Skjult elektrisk anlegg

19. mars, 12:00–16:00 Skjult elektrisk anlegg Foto: Rim Tusvik

 • Utdanningsetatens kurssenter, Grensesvingen 6, Helsfyr
 • Det blir servert en lett lunsj.

Innhold:

 • Legge inn skjult elektrisk anlegg i et modellhus
 • Programmere mikro:bit til å styre komponentene i kretsen

Kursdag 4: Programmering, naturfag- og teknologididaktikk

29. april 12:00–16:00

 • Utdanningsetatens kurssenter, Grensesvingen 6, Helsfyr
 • Det blir servert en lett lunsj.

Innhold: Programmering, naturfag- og teknologididaktik

 • Begrepene teknologi, algoritmisk tenking og programmering i fagfornyelsen
 • Praktiske øvelser knyttet til grunnstrukturer i programmering
 • Diskutere naturfaglig og teknologisk kompetanse i aktivitetene som er gjennomført og knytte det til fagfornyelsen
 • Diskutere hvilke læringsstrategier som er brukt
 • Introduksjon til kompetansepakker i programmering (realfagsløyper og Udirs kompetansepakker)