Energiskolene

Energiskolene var et samarbeid mellom videregående skoler og energibedrifter. Fra 2016 videreføres Energiskolene i Lektor2-programmet.

Fornybare energikilder
Fornybare energikilder
Ikke-fornybare energikilder
Ikke-fornybare energikilder
Energilandskapet
Energilandskapet
Pedagogisk rammeverk
Pedagogisk rammeverk

 

Olje- og energidepartementet samarbeider med Naturfagsenteret for å øke interessen for energi og petroleum blant ungdom og for å gi elever i videregående skole kunnskap om lokale energibedrifter og oljeselskap.

Energiskolene er

  • et samarbeid mellom energibedrift og videregående skole om energiundervisning
  • en undervisningsmodell – «Mange erfaringer i mange rom»
  • et kompetanseutviklingsprosjekt

Prosjektet ble ledet av Hilde Ervik.