Teknologi-inspiratørane (TEKin)

TEKin

Teknologi-inspiratørane er eit nettverk som blei oppretta våren 2009. Det er eit  ikkje-kommersielt forum som har til formål å bidra til å betre kvaliteten på opplæringa i teknologi og design og realfag i skulen. Gjennom dette vil ein bidra til økt rekruttering til MNT-faga, både på fagarbeidernivå, på fagskule-, høgskule- og universitetsnivå.

Medlemmane i TEKin bidrar med støtte til utvikling av undervisningsopplegg, kurs og materiell for lærarar som arbeider med teknologiutdanning i grunnskulen.

TEKin har sidan det vart oppretta fokusert på ulike område:

Organisering 

Naturfagsenteret har sekretariatet for TEKin.

Medlemene av Teknologi-inspiratørane er (2016-2017):

  • NHO Næringslivets hovedorganisasjon
  • NITO Norges ingeniørorganisasjon
  • SV Statens Vegvesen
  • Norsk gass og olje
  • NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Naturfagsenteret

 

 

Nettressurser