Tett på realfag – Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)

De nasjonale sentrene for matematikk og naturfag og Senter for IKT i utdanningen skal bidra til gjennom­ føringen av realfagstrategien og være en ressurs i arbeidet.

Tett på realfag

Realfagstrategien har fire overordnede mål:

  1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres.
  2. Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres.
  3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå.
  4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.

Strategien består av

  1. en overordnet strategi Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015– 2019). Strategidokumentet beskriver overordnet status og departementets hovedgrep for hele strategiperioden. Dokumentet må leses sammen med de årlige tiltaksplanene og det årlige realfagsbarometeret.
  2. en årlig publikasjon kalt realfagsbarometeret som inneholder indikatorrapport og beskrivelser av status. Realfagsbarometeret skal gi nasjonale og lokale myndigheter grunnlag for å sette mål, vurdere måloppnåelse, velge tiltak, videreutvikle tiltak og justere kurs.
  3. årlige tiltaksplaner fra Kunnskapsdepartementet. Hensikten med tiltaksplanene er å vise sammenheng mellom mål, hovedgrep og tiltak. De skal beskrive nye og eksisterende nasjonale tiltak og gi forslag til lokale tiltak i barnehager og skoler. Tiltaksplanene skal også gi oversikt over tilgjengelige verktøy og ressurser som kan nyttes lokalt.