Publikasjoner

2022

Janine Anne Campbell, E. Idsøe & I. Størksen (2022). Screening for Potential, Assessing for Achievement: A Study of Instrument Validity for Early Identification of High Academic Potential in Norway, Scandinavian Journal of Educational Research, DOI: 10.1080/00313831.2022.2042735

2021

Mork, S. M., Henriksen, E. K., Haug, B. S., Jorde, D., & Frøyland, M. (2021). Defining knowledge domains for science teacher educators. International Journal of Science Education, 43(18), 3018-3034. doi:10.1080/09500693.2021.2006819

Haug, B. S., Sørborg, Ø., Mork, S. M., & Frøyland, M. (2021). Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter – på vei mot et tolkningsfellesskap. Nordic Studies in Science Education, 17(3), 293-310.

Haug, B. S., & Mork, S. M. (2021). Nøkkelbegreper i utforskende arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Ella Cosmovici Idsøe, J. Campbell, T. Idsøe & I. Størksen (2021) Development and psychometric properties of nomination scales for high academic potential in early childhood education and care, European Early Childhood Education Research Journal, DOI: 10.1080/1350293X.2021.2007969

Haug, B. S., & Mork, S. M. (2021). Taking 21st century skills from vision to classroom: What teachers highlight as supportive professional development in the light of new demands from educational reforms. Teaching and Teacher Education, 100, 103286. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103286  Les sammendrag

Bøe, Maria Vetleseter, Viefers, Susanne. (2021). Secondary and University Students’ Descriptions of Quantum Uncertainty and the Wave Nature of Quantum Particles. Science & Education (2021). https://doi.org/10.1007/s11191-021-00297-w

Nilsen, T., Frøyland, M., Henriksen, E. K., Kolstø, S. D., Jorde, D., Korsager, M., Knain, E., Ødegaard, M., Teig, N., Jensen, F. Kjærnsli, M., Bungum, B., Løken, M. & Stadler M. G., (2021). 9. Et kritisk og konstruktivt blikk på naturfaget i norsk skole. I Med blikket mot naturfag (pp. 207-260). https://doi.org/10.18261/9788215045108-2021-09

2020

Hov, A.M. & Neegaard, H. (2020). The potential of chest mounted action cameras in early  childhood education research. Nordina: Nordic Studies in Science Education, 16(1), 4-17. https://doi.org/10.5617/nordina.7049

Strømme, T. A., & Mork, S. M. (2020). Students’ Conceptual Sense-making of Animations and Static Visualizations of Protein Synthesis: a Sociocultural Hypothesis Explaining why Animations May Be Beneficial for Student Learning. Research in Science Education. https://doi.org/10.1007/s11165-020-09920-2

Korsager, M. 6F-modellen – en god støttestruktur for undersøkelsesbasert undervisning. MONA-Matematik-og Naturfagsdidaktik, 5-5. https://tidsskrift.dk/mona/issue/view/8779

Finbråten, H.S., Guttersrud, Ø., Nordström, G., Pettersen, K.S., Trollvik, A., Larsson, B.W. (2020). Explaining variance in health literacy among people with type 2 diabetes: the association between health literacy and health behaviour and empowerment. BMC Public Health. https://doi.org/10.1186/s12889-020-8274-z

Munkebye, E., Scheie, E., Gabrielsen, A., Jordet, A., Misund, S., Nergård, T. & Øyehaug, A.B. (2020) Interdisciplinary primary school curriculum units for sustainable development, Environmental Education Research, 26:6, 795-811, https://doi.org/10.1080/13504622.2020.1750568
Sammendrag

2019

Voll, L. O., Bøe, M. V., Mork, M., Haug, B., Fiskum, K., & Frøyland, M. (2019). Bærende ideer i naturfag. I A. Holt, L. O. Voll, & A. B. Øyehaug (Eds.), Dybdelæring i naturfag. Universitetsforlaget. 

Holt, A., Voll, L. O., & Øyehaug, A. B. (Eds.). (2019). Dybdelæring i naturfag. Universitetsforlaget. 

Korsager, Majken & Scheie, Eldri (2019). Students and education for sustainable development – what matters? A case study on students’ sustainability consciousness derived from participating in an ESD project. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. ISSN 1504-9922. 13(2) . doi: 10.5617/adno.6451

Nordheim, Lena Victoria; Pettersen, Kjell Sverre; Espehaug, Birgitte; Flottorp, Signe Agnes; Guttersrud, Øystein. Lower secondary school students’ scientific literacy and their proficiency in identifying and appraising health claims in news media: a secondary analysis using large-scale survey data. BMJ Open 2019, Volum 9:e028781.(10)

Naigaga, Desire Alice Sandra Mpolampola; Pettersen, Kjell Sverre; Henjum, Sigrun​; Guttersrud, Øystein. Assessing adolescent ‘self-efficacy in body and health’- Exploring the psychometric properties of the SEBH scale. NorDiNa: Nordic studies in science education 2019, Volum 15(2) s. 145-158

Idsøe, E.M.C. Barn med stort læringspotensial i barnehagen. Cappelen Damm

Idsøe, E.M.C. & Skogen, K. (2019). Spesialpedagogikk for elever med stort læringspotensial.  I E. Befring, K.B. Næss & R. Tangen (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s. 570-584.

Jensen, M.T., Solheim, O.J. & Idsøe, E.M.C. (2019): Do you read me? Associations between perceived teacher emotional support, reader self‑concept, and reading achievementSocial Psychology of Education.

Idsøe, E.M.C. (2019) Aktuelle Udviklingstendenser Inden For Talentudvikling og Høybegavelse I Norge. Kognition og Pædagogikk, nr.111-112, s. 36-40.

Idsøe, E.M.C. (2019) Læringspotensial og psykisk helse. I M.H. Olsen & K. Skogen, (red.)            Læringspotensial. s. 96-109, Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Scheie, E., & Stromholt, S. (2019). "The Sustainable Backpack": Exploring possibilities in education for sustainable development through a nationwide professional development program. Acta Didactica Norge, 13(2), Art. 5, 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6473.
Sammendrag

2018

Gabrielsen, Anja & Korsager, Majken (2018). Nærmiljø som læringsarena i undervisning for bærekraftig utvikling. En analyse av læreres erfaringer og refleksjoner. Nordina: Nordic studies in science education. ISSN 1894-1257. 14(4), s 335- 349 . doi: 10.5617/nordina.4442 

Jensen, F., Mork, S. M., & Kjærnsli, M. (2018). En sammenligning av naturfagkompetanser i PISA-rammeverket 2015 og den norske læreplanen. In J. K. Björnsson & R. V. Olsen (Eds.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge. Trender og nye analyser (pp. 94-127). Oslo: Universitetsforlaget.

Frøyland, M., Studedahl, D. og Sandberg, V. (2018): UtVite-modellen – Et utviklingsverktøy for redesign av vitensenterutstillinger. Open access bok på Universitetsforlaget

Smedsrud, Jørgen; Nordahl-Hansen, Anders; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Ulvund, Stein Erik; Idsøe, Thormod & Lang-Ree, Ole Christian (2018). The Associations Between Math Achievement and Perceived Relationships in School Among High Intelligent Versus Average Adolescents. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2018.1476406

Ronny Scherer, Øystein Guttersrud (2018): «Observing the World through Your Own Lenses» — The Role of Perceived Adaptability for Epistemological Beliefs about the Development of Scientific Knowledge Frontiers in Psychology, section Educational Psychology 

Alice Naigaga, Kjell Sverre Pettersen, Sigrun Henjum, Øystein Guttersrud (2018): «Assessing adolescents' perceived proficiency in critically evaluating nutrition information» — International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity Desire. 

Hanne Søberg Finbråten, Bodil Wilde-Larsson, Gun Nordström, Kjell Sverre Pettersen, Anne Trollvik, Øystein Guttersrud (2018): «Establishing the HLS-Q12 short version of the European Health Literacy Survey Questionnaire. Latent trait analyses applying Rasch modelling and confirmatory factor analysis» BMC Health Services Research. 

Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline. (2018). Quantum Talk: How small-group discussions may enhance students’ understanding in quantum physics. Science Education; Volum 102.(4) s. 856-877

Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl. (2018). Actual versus implied physics students: How students from traditional physics classrooms related to an innovative approach to quantum physics. Science Education; Volum 102.(4) s. 649-667

Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl. (2018). General relativity in upper secondary school: Design and evaluation of an online learning environment using the model of educational reconstruction. Physical Review Physics Education Research; Volum 14.(1)

2017

Remmen, K.B. og Frøyland, M. (2017): «Utvidet klasserom» – Et verktøy for å designe uteundervisning i naturfag. NorDiNa Vol 13, No 2

Idsøe, E.C. og Roland, P. (2017): Mobbeatferd i barnehagen. CappelenDamm Akademisk, ISBN: 9788202556129

Kind, P.M., Angell, C., Guttersrud, Ø. (2017): Teaching and Learning Representations in Upper Secondary Physics. In D.F. Treagust, R. Duit & H.E. Fischer (Eds.), Multiple Representations in Physics Education (pp. 25-45). Springer International Publishing, Switzerland

Mork, S.M. og Erlien, W. (2017): Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag (2. utgave). Universitetsforlaget, ISBN: 9788215027234

Finbråten, H.S.; Pettersen, K.S.; Larsson, B.W.; Nordström, G.; Trollvik, A.; Guttersrud, Ø. (): Validating the European Health Literacy Survey Questionnaire in people with type 2 diabetes. Latent trait analyses applying multidimensional Rasch modelling and confirmatory factor analysis. Journal of Advanced Nursing 2017 May 24. doi: 10.1111/jan.13342

Hurum, J.H. og Frøyland, M. (2017): Geologiske turer i Oslo-traktene. Forlaget Vett & Viten, ISBN 9788241207365

Sortland, M.Ø., Tikkanen, T.I., Heggen, M.P., Holter, K., Langholm, G., Broström, S., Bollingberg, K., Damgaard, B., Frøkjær, T., Gustavsson, L., Ladstein, S., Nappen, K.G., Norðdahl, K., Harju-Luukkainen, H., Staffans, E. og Thulin, S. (2017): Scientific literacy as social practice: Implications for reading and writing in science classrooms. NorDiNa Vol 13, No 1 (2017)

 

2016

Nilsen, T. og Frøyland, M. (2016): Undervisning i naturfag. I Bergem, O.K., Kaarstein, H. og Nilsen, T. (red.): Vi kan lykkes med realfag. Resultater og analyser fra TIMSS 2015, side 137-157

Marianne Ødegaard, Berit S. Haug, Sonja M. Mork, Gard Ove Sørvik (2016): På forskerføtter i naturfag. Universitetsforlaget, ISBN 9788215024356.

Frøyland, M., Remmen, K. B. and Sørvik, G. O. (2016): Name-Dropping or Understanding?: Teaching to Observe Geologically. Sci. Ed., 100: 923–951. doi:10.1002/sce.21232

Lena V. Nordheim, Malene W. Gundersen, Birgitte Espehaug, Øystein Guttersrud, Signe Flottorp (2016): Effects of School-Based Educational Interventions for Enhancing Adolescents Abilities in Critical Appraisal of Health Claims: A Systematic Review. PLoS ONE 11(8): e0161485. doi: 10.1371/journal.pone.0161485

Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter. (2016). Från forskning till fysikundervisning med ReleKvant: Nätbaserade lärresurser i relativitetsteori och kvantfysik, utvecklade av forskare, lärare och lärarstudenter. Naturvetenskapens och teknikens didaktik; Volum 1.(1) s. 53-64
 

2015

Merethe Frøyland, Kari Beate Remmen, Sonja M. Mork, Marianne Ødegaard, Torgeir Christiansen (2015): Researching science learning from students’ view – the potential of headcam.. NorDiNa Vol 11, No 3 (2015)

Gard Ove Sørvik, Sonja M. Mork: (2015): Scientific literacy as social practice: Implications for reading and writing in science classrooms. NorDiNa Vol 11, No 3 (2015)

Kari Beate Remmen og Merethe Frøyland (2015): Supporting student learning processes during preparation, fieldwork and follow-up work: Examples from upper secondary school in Norway. NorDiNa Vol 11, No 1 (2015)

Naigaga, M. D., Guttersrud, Ø. and Pettersen, K. S. (2015): Measuring maternal health literacy in adolescents attending antenatal care in a developing country – the impact of selected demographic characteristics. Journal of Clinical Nursing. doi: 10.1111/jocn.12796

Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne: Formative Assessment and Teachers’ Sensitivity to Student Responses. International Journal of Science Education 2015; Volum 37.(4) s. 629-654

Ødegaard, M.; Haug, B. S.; Mork, S. M.; Sørvik, G. O. (2015): Budding Science and Literacy. A Classroom Video Study of the Challenges and Support in an Integrated Inquiry and Literacy Teaching Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 167(8),  274-278

Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter. (2015). ReleQuant - improving teaching and learning in quantum physics through educational design research. Nordic Studies in Science Education;Volum 11.(2) s. 153-168

Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline. (2015). Expectancy-value perspectives on choice of science and technology education in late-modern societies. I: Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer. ISBN 978-94-007-7792-7. s. 17-29

Ryder, Jim; Ulriksen, Lars; Bøe, Maria Vetleseter. (2015).Understanding student participation and choice in science and technology education: The contribution of IRIS. I: Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer. ISBN 978-94-007-7792-7
 

2014

Guttersrud, Ø., Pettersen, K. S. (2014): Young adolescents' engagement in dietary behaviour – the impact of gender, socio-economic status, self-efficacy and scientific literacy. Methodological aspects of constructing measures in nutrition literacy research using the Rasch model. Public Health Nutrition, doi:10.1017/S1368980014003152.

Kari Beate Remmen og Merethe Frøyland (2014): What happens in classrooms after earth science fieldwork? Supporting student learning processes during follow-up activitiesInternational Research in Geographical and Environmental Education. DOI: 10.1080/10382046.2014.967114 

Marianne Ødegaard, Berit Haug, Sonja M. Mork og Gard Ove Sørvik (2014): Challenges and Support When Teaching Science Through an Integrated Inquiry and Literacy ApproachInternational Journal of Science Education, 36 (18). DOI: 10.1080/09500693.2014.942719 

Kari Beate Remmen and Merethe Frøyland (2014): Implementation of guidelines for effective fieldwork designs: exploring learning activities, learning processes, and student engagement in the classroom and the fieldInternational Research in Geographical and Environmental Education. DOI:10.1080/10382046.2014.891424

Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne: From Words to Concepts: Focusing on Word Knowledge When Teaching for Conceptual Understanding Within an Inquiry-Based Science Setting. Research in Science Education 2014 ;Volum 44.(5) s. 777-800

Mossige, M. & Mork, S. M. (2014): Lesing i naturfag. I Leseboka. Om leseopplæring på ungdomstrinnet. Skaftun, A., Solheim, O. J. & Uppstad, P. H. (red.). Cappelen Damm Akademisk.

Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas; Bøe, Maria Vetleseter. (2014). Relativity, quantum physics and philosophy in the upper secondary curriculum: Challenges, opportunities and proposed approaches. Physics Education; Volum 49(6) s. 678-684.
 

2013

Berit S. Haug (2013): Inquiry-Based Science: Turning Teachable Moments into Learnable MomentsJournal of Science Teacher Education, doi: 10.1007/s10972-013-9375-7

Guttersrud, Ø., Dalane, J. Ø., Pettersen, K. S. (2013): Improving measurement in nutrition literacy research using Rasch modelling – Examining the construct validity of stage-specific “critical nutrition literacy” scales. Public Health Nutrition, doi:10.1017/S1368980013000530.

Kari Beate Remmen and Merethe Frøyland (2013): How Students Can Be Supported to Apply Geoscientific Knowledge Learned in the Classroom to Phenomena in the Field: An Example From High School Students in Norway. Journal of Geoscience Education: November 2013, Vol. 61, No. 4, pp. 437-452.

Mork, S.M. (2013): Revidert læreplan i naturfag. Økt fokus på grunnleggende ferdigheter og forskerspiren. NorDiNa, 9 (2) s. 206-210.

Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline. (2013). Love It or Leave It: Norwegian Students' Motivations and Expectations for Postcompulsory Physics. Science Education 2013 ;Volum 97.(4) s. 550-573

Jensen, Fredrik; Bøe, Maria Vetleseter. (2013). The Influence of a Two-Day Recruitment Event on Female Upper Secondary Students’ Motivation for Science and Technology Higher Education. International Journal of Gender, Science and Technology 2013

Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline. (2013). Realfag i videregående skole og høyere utdanning – valg med både hodet og hjertet. I: Utdanning 2013 - fra barnehage til doktorgrad. Oslo: Statistisk sentralbyrå 2013 ISBN 978-82-537-8821-0. s. 119-133

2012

Bøe, M.V. (2012). Science choices in Norwegian upper secondary school: What matters? Science Education. Volum 96.(1) s. 1-20.

2011

Frøyland, M., Frøyland, S.L. og Hurum, J.H. (2011): Kapittel 6: Stein og fossiler i barnehagen. I Langholm, G., Hilmo, I., Holter, K., Lea, A. og Synnes, K. (red): Forskerfrøboka. Barn og natur. S 225-246. Fagbokforlaget

Elstad, E., Turmo, A., Guttersrud, Ø. (2011): Achievement Tests in the Norwegian School System: Types and Uses. In L. E. Madsen (Ed.), Achievement Tests: Types, Interpretations and Uses. Nova Science Publishers.

Elstad, E., Turmo, A., Guttersrud, Ø. (2011): Problems Induced by Amalgamation of Pedagogical Progressivism and Educational Accountability: Oral Exams with prior Preparation Time in Norwegian Secondary Schools. Problems of Education in the 21st Century. 30, 22-34.

Elstad, E., Turmo, A., Guttersrud, Ø. (2011): Achievement Tests in the Norwegian School System: Types and Uses. In L. E. Madsen (Ed.), Achievement Tests: Types, Interpretations and Uses. Nova Science Publishers.

Elstad, E., Turmo, A., Guttersrud, Ø. (2011): Problems Induced by Amalgamation of Pedagogical Progressivism and Educational Accountability: Oral Exams with prior Preparation Time in Norwegian Secondary Schools. Problems of Education in the 21st Century. 30, 22-34.

Sonja M. Mork (2011): Internett i naturfagundervisningen. MONA 2011-2, s. 79-85

Sonja M. Mork (2011): An interactive learning environment designed to increase the possibilities for learning and communicating about radioactivity. Interactive Learning Environments, 19(2), 163-177.

Bøe, M.V.; Henriksen, E.K.; Lyons, T.; Schreiner, C. (2011). Participation in science and technology: young people's achievement-related choices in late-modern societies. Studies in science education; Volum 47.(1) s. 37-72.
 

2010

Frøyland, M. (2010): Mange erfaringer i mange rom. Variert undervisning i klasserom, museum og naturen. Abstrakt forlag, 201 sider.

Haug, Berit Synnøve: Desentralisering og skoleprestasjoner. I Elstad, E. og Sivesind, K. (red.): PISA sannheten om skolen?. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01487-6. s. 246-257

 

2009

Turmo, A., Guttersrud, Ø., Elstad, E., Olsen, R. V. (2009): The impact of attending after-school care schemes on science achievement in primary school: A Norwegian study. International Journal of Educational Research, 48 (5), 331-341.

Erlien, W. and Mork, S. M.(2009): Grunnleggende ferdigheter og bruk av digitale verktøy i naturfag. I Traavik, H., Ørvig, A. og Hallås, B.O. (red): Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Universitetsforlaget.

 

2008

Angell, C., Kind, P. M., Henriksen, E. K., Guttersrud, Ø. (2008): An empirical-mathematical modelling approach to upper secondary physics. Physics Education, 43 (3), 256-264.

 

2007

Jorde, D., & Mork, S. M. (2007): The contribution of information technology for inclusion of socio-scientific issues in science: The case of wolves in Norway. In D. Corrigan, Dillon, J. & Gunstone, R. (Eds.): The Re-emergence of Values in the Science Curriculum. Sense Publications.

 

2006

Mork, S. M. (2006): Argumentasjon som læringsstrategi: Hvordan kan læreren tilrettelegge for elevenes faglige argumentasjon? I Læringsstrategier: Søkelys på lærerens praksis. Elstad, E. og Turmo A. (red.). Universitetsforlaget.

 

2005

Sonja M. Mork, Doris Jorde (2005): Hva må til for at lærere skal bruke digitale læremidler? Erfaringer fra Vitenprosjektet

Mork, Sonja M. (2005): Argumentation in science lessons: Focusing on the teacher's role. Nordina 2005;1(1):17-30.

 

2004

Angell, C., Guttersrud, Ø., Henriksen, E. K., Isnes, A. (2004): Physics: Frightful, but fun - Pupils' and teachers' views of physics and physics teaching. Science Education, (88), 683-706.

Angell, C., Henriksen, E. K., Isnes, A. Guttersrud, Ø. (2004): FUN - en undersøkelse om fysikkutdanning i Norge, In E. K. Henriksen, M. Ødegaard (Eds.), Naturfagenes didaktikk en disiplin i forandring? Det 7. nordiske forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen. Høyskoleforlaget.

Sonja M. Mork, Doris Jorde (2004): We Know they Love Computers, but do they Learn Science? Using Information Technology for Teaching about a Socio-scientific Controversy