Nøkler til naturfag, 5.–7. trinn

Naturfagsenteret tilbyr to kurs etter konseptet Nøkler til naturfag kommende skoleår. Kurset har fokus på utforskende arbeidsmåter og grunnleggende ferdigheter. Vi tilbyr kursene til skoleeiere i form av kurspakker for 30 deltagere.

Årets kurs er knyttet til det nyutviklede undervisningsopplegget Elektrisitet for 5.-7. årstrinn. Det forutsettes at det settes av tid til å jobbe med dette opplegget i egen klasse mellom kursdagene. Den siste kursdagen vies undervisningsopplegget Gravitasjon og magnetisme. Begge oppleggene er designet for å fremme dybdelæring.

Kursdeltagerne får gjøre egne erfaringer med utforskende arbeidsmåter og grunnleggende ferdigheter på kurs, før de skal gjennomføre det samme med egne elever.

Hvert kurs vil ha erfarne kursholdere med kompetanse innen både fysikk, teknologi og fagdidaktikk.

Målgruppe

Lærere som underviser i naturfag og/eller norsk på 5.–7. trinn.

Fokusområder

 • Fysikk: Elektrisitet og krefter
 • Utforskende arbeidsmåter
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Dybdelæring

Antall kursdager

3 kursdager med 6-8 uker mellom hver kursdag.

Antall deltagere

30

Vi anbefaler minst 2 deltagere fra hver skole.

Grunnpris

Kr 75 000,– pr kurs.

Tillegg

 • Oppdragsgiver stiller med kurslokale* og bevertning
 • Reiseutgifter kursholdere
 • Utstyr: Pris på utstyrsboks avhenger av hvor mye verktøy/utstyr man allerede har:
  Alternativ 1: kr 5400,– pr skole
  Alternativ 2: kr 2600,– pr skole
  Alternativ 3: få utstyrsliste og kjøpe inn selv

*Kurstilbyder kan etter avtale stille med kurslokale dersom kursene arrangeres i Oslo.

Kursdatoer


Kurs 1

 • 16. oktober
 • 9. januar
 • 6. mars

Kurs 2 (Fullbooket)

 • 18. oktober
 • 10. januar
 • 7. mars

Bestilling

Kursene bestilles fra Sonja M. Mork, tlf. 22 84 56 77, e-post: s.m.mork@naturfagsenteret.no