Nøkler til naturfag

Kurset Nøkler til naturfag har fokus på utforskende arbeidsmåter og grunnleggende ferdigheter. Vi tilbyr kurs til skoleeiere i form av kurspakker for 30 deltagere.

Kursdeltagerne får gjøre egne erfaringer med utforskende arbeidsmåter og grunnleggende ferdigheter på kurs, før de skal gjennomføre det samme med egne elever.

Hvert kurs vil ha erfarne kursholdere med kompetanse innen både naturfagene og naturfagdidaktikk.

Målgruppe

Lærere som underviser i naturfag og/eller norsk i grunnskolen.

Fokusområder

 • Faglig påfyll
 • Utforskende arbeidsmåter
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Dybdelæring

Antall kursdager

3 kursdager med 6-8 uker mellom hver kursdag.

Antall deltagere

30

Vi anbefaler minst 2 deltagere fra hver skole.

Grunnpris

Kr 75 000,– pr kurs.

Tillegg

 • Oppdragsgiver stiller med kurslokale* og bevertning
 • Reiseutgifter kursholdere
 • Utstyr: Pris på utstyrsboks avhenger av hvor mye verktøy/utstyr man allerede har:
  Alternativ 1: kr 5400,– pr skole
  Alternativ 2: kr 2600,– pr skole
  Alternativ 3: få utstyrsliste og kjøpe inn selv

*Kurstilbyder kan etter avtale stille med kurslokale dersom kursene arrangeres i Oslo

Bestilling

Kursene bestilles fra Sonja M. Mork, tlf. 22 84 56 77, e-post: s.m.mork@naturfagsenteret.no