Hell-seminaret

Hell-seminaret 2021 blir arrangert 17.–18. november. I fjor ble seminaret arrangert digitalt med temadag, årsmøte og parallellsesjon (se programmet under).