Geolabbene

I 2014 ble det etablert skolelaboratorier i geofag ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Skolelaboratoriene i geofag skal sammen med Naturfagsenteret fortsette det arbeidet som ble startet i Geoprogrammets første fase.
 
I en toårsperiode ble institutt for geofag ved UiO og Institutt for geovitenskap ved UiB støttet med midler fra Statoil via Naturfagsenteret for å etablere en fast stilling på hvert institutt.

Oppgaver til geolabbene:

  • Videreføre EVU i geodidaktikk i samarbeid med Naturfagsenteret
  • Drive andre geodidaktiske kurs for lærere både i grunnskolen, videregående opplæring og ved universitetet
  • Følge opp geonettverkene, eventuelt utvide dem med flere lærere som er interessert i undervisning av geofag
  • Delta i geodidaktisk forskning initiert av Naturfagsenteret
  • Delta på samlingsmøter initiert av Naturfagsenteret
  • Drive rekrutteringsarbeid for å få med flere videregående skoler som tilbyr geofag
  • Samarbeide med andre skolelabber/naturdidaktisk miljø ved universiteter