Forskerføttermodellen

Forskerføttermodellen for god og variert undervisning i naturfag

Forskerføttermodellen for god og variert naturfagundervisning har sitt utspring i Naturfagsenterets prosjekt Forskerføtter og leserøtter som har oversatt og tilpasset undervisningsenheter fra det amerikanske prosjektet Seeds of Science, Roots of Reading (Barber et al. 2007, Cervetti et al. 2006).

Forskerføttermodellen bygger på denne definisjonen av utforskende undervisning:
Utforskende undervisning er drevet av nysgjerrighet. Det involverer undring, å stille spørsmål og å observere. Det innebærer også å lese bøker om hva andre har lært, planlegge undersøkelser, samle og analysere informasjon, tenke over hva en har lært i lys av nye bevis, og å foreslå forklaringer og forutsigelser. Utforskende undervisning fordrer kritisk og logisk tenkning, å tenke over alternative forklaringer og evne til å forandre egne ideer. Både forskere og gode lesere er utforskende! (Barber, 2009)

Sentrale prinsipper i Forskerføttermodellen er:

  • Systematisk variasjon av utforskende aktiviteter
  • Systematisk veksling mellom modaliteter: Gjør det! Les det! Si det! Skriv det!
  • Vekt på få, nøye utvalgte begreper
  • Eksplisitt undervisning
  • Vekt på hvordan forskere jobber

Systematisk arbeid med utforskende aktiviteter og grunnleggende ferdigheter knyttet til et tema i naturfag gir synergieffekter: Elevene bruker grunnleggende ferdigheter for å lære naturfag samtidig som naturfag brukes som en kontekst for elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter.

Undervisningsenhetene fra Forskerføtter og leserøtter går over flere uker, har tydelig progresjon og vekt på utforskende aktiviteter og grunnleggende ferdigheter. Les mer her!

Nettressurser

(naturfag.no)
Oppsummering av høstens kursevalueringer (2014)