Undervisningsressurser

Her finner du ideer til undervisningen i teknologi og forskningslære.

Temaside om teknologi og forskningslære på naturfag.no: 

www.naturfag.no/tof 

Ressurshefter for elever og lærere i teknologi og forskningslære 1 og 2

ToF-flyer Fra skolestart 2015 er det mulig å kjøpe ressurshefter i faget teknologi og forskningslære. Heftene er resultat av utviklingsarbeid ved Byåsen videregående skole i perioden 2007–2015, og inneholder konkrete eksempler på korte og mer omfattende læringsaktiviteter. Aktivitetene er utviklet av faglærere ved Byåsen vgs. samt eksterne samarbeidspartnere. Vi har lagt vekt på utforskende arbeidsmåter med varierende grad av åpenhet.

Aktivitetene viser en progresjon i graden av åpenhet i problemstillinger, arbeidsmåter og resultat. Elevene får gjennom denne progresjonen utviklet sin kompetanse fra å følge oppskrifter til å lage egne prosjektdesign. Flere av aktivitetene er gjennomført på alternative læringsarenaer.

Den pedagogiske målsettingen bak alle læringsaktivitetene er å utvikle elevenes initiativ, kreativitet, kritisk tenkning, samarbeidsrelasjoner og ansvar gjennom utforskende arbeidsmåter.

KONTAKT & SPØRSMÅL:

Ressurssenteret, Byåsen vgs

Tlf.: 73 92 50 00

E-post: postmottak.byasen@stfk.no

HEFTENE KAN BESTILLES PÅ:

www.byasen.vgs.no/ressurssenter
Her finner du bestillingsskjema og informasjon om pris og levering.