Hell-seminaret 2018

Hell-seminaret for lærerutdannere finner sted på Scandic Hell Hotel, 14.–16. november 2018 fra onsdag kl. 11:30 (lunsj) til fredag kl. 14:00. Påmeldingsfristen er fredag 26. oktober. Meld deg på her

 

Program

Med forbehold om programendringer.

Onsdag 14. november

11:30-12:30    Lunsj

12:30-13:00    Velkommen og oppstart

13:00-14:45    A new structure for Pedagogical Content Knowledge (PCK). Associate professor Vanessa Kind, Durham University, England. Presentation and discussion.

14:45-15:15    Pause med kaffe og te

15:15-16:45    Økt motivasjon, sosial kompetanse og faglig forståelse gjennom samarbeidslæring og studentrespons. Professor Doris Jorde, ProTed, UiO

16:45-17:15    Pause med kaffe og te

17.15-18:15    Førsteamanuensis Camilla Blikstad Halstvedt, Høgskolen i Østfold/Naturfagsenteret og førstelektor Guri Langholm, Naturfagsenteret

19.30               Middag

Torsdag 15. november

8:30-11:30      FOU-arbeid i lærerutdanningen

Pauser ved behov

11:30-12:30    Lunsj

12:30-13:15    FOU-arbeid forts.

13:30-17:30    Ekskursjon m/buss til Norges Geologiske undersøkelser (NGU), Trondheim.

18:00-19:00    Årsmøte i Nasjonalt nettverk for naturfagutdanning (NNN)

19:15               Vi møtes til et glass

19.30               Festmiddag

Fredag 16. november

09:00-10:00    Desentralisert kompetanseutvikling – konsekvenser for UH. Førsteamanuensis Merethe Frøyland, leder av Naturfagsenteret

10:00-10:15    Pause

10:15-11:00    Ny læreplan for grunnopplæringen – status. Universitetslektor Kirsten Fiskum, Naturfagsenteret, og Jan-Idar Solbakken, Sámi allaskuvla.

11:00-11:30    Pause, utsjekking

11:30-12:30    Dybdelæring – realfagsløyper. Førsteamanuensis Merethe Frøyland, leder av Naturfagsenteret, og førsteamanuensis Majken Korsager, Naturfagsenteret.

13:00-14:00    Lunsj

Reisestøtte

Nasjonalt nettverk for naturfag i lærerutdanningene (NNN) vil også i år yte reisestøtte til deltakere dersom det kan dokumenteres at egen institusjon ikke kan dekke kostnadene. Send søknaden innen 26. oktober til Kjetil Reier-Røberg, Universitetet i Sørøst-Norge, Kjetil.Reier-Roberg@usn.no

Søknaden må inneholde en oversikt over reisekostnadene. Reisestøtten blir tildelt etter disse kriteriene:

  1. Søkeren må komme fra fagmiljø som driver lærerutdanning.
  2. Vi forsøker å få til størst mulig geografisk spredning, slik at flest mulig av fagmiljøene blir representert.
  3. De som skal ha presentasjoner på seminaret blir prioritert.
  4. Søkere som får innvilget reisestøtte får hele reisen dekket, ikke bare deler. Altså et «alt eller intet»-prinsipp.