Hell-seminaret 2018

Hell-seminaret for lærerutdannere fant sted 14.–16. november 2018.

 

Program

Med forbehold om programendringer.

Onsdag 14. november

11:30 – 12:30  Lunsj

12:30 – 13.00  Velkommen og oppstart

13:00 – 14:45  A new structure for Pedagogical Content Knowledge (PCK). Associate professor Vanessa Kind, Durham University, England. Presentation and discussion.

14:45 – 15:15  Pause med kaffe og te

15:15 – 16:45  Naturfaget og naturfagdidaktikkens rolle i lærerutdanningaFra fragmentering til integrering.  Professor Doris Jorde, ProTed.

16:45 – 17:00  Pause med kaffe og te

17:00 – 18:00  Barnehagens yngste barn. Pendler i bevegelse. Johanna Strand, pedagogisk leder ved Støperiet barnehage. 

19.30               Middag


Torsdag 15. november

08:30 – 10:00  

Parallell 1 (konferansesalen)

 Parallell 2

08:30

Interkulturalitet og inkluderende praksis i naturfag i lærerutdanning (IncluSMe-prosjektet): Pedagogiske og didaktiske innfallsvinkler, språk og kulturelle utfordringer og muligheter. Eksempler fra økologi og artslære innenfor og utenfor klasserommet (Modul  IO6, IO9, IO11)».

 

Innledende innlegg  med Cyvin, J., Febri,  M. I.M., Lund,  A. B.  og Staberg R. L.  (ILU-NTNU) med påfølgende workshop (diskusjon).

08:30

«Vi er alle natur». En analyse av små barns utsagn om naturen.
Marianne Presthus Heggen, Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen

09:00

Utviklingen av et rammeverk for tverrfaglig arbeid med naturfag og fysisk fostring i barnehage. et samarbeidsprosjekt med barnehagelærerutdanning i Artevelde University College, Belgia

Tuula Skarstein, Universitetet i Stavanger

09:30

PPU-studenters klimaholdninger, Frode Skarstein, Universitetet i Stavanger


10:00 – 10:15  Pause

10:15 – 11:30  Presentasjoner fra deltakere på Naturfagsenteret sitt EVU-kurs.

Informasjon om EVU-kurset, Sonja Mork, Naturfagsenteret

  1. Studenters opplevelse av arbeid med modeller og modellering i kjemi. Siv G. Aalbergsjø og Per Øyvind Sollid, OsloMet
  2. Lærerstudenters forståelse av forskerføttermodellen etter gjennomføring av et utforskende undervisningsopplegg. Camilla Blikstad Halstvedt, Høgskolen i Østfold
  3. Hvordan fungerer elevers representasjoner av celler som vurderingsverktøy? Mai Lill Suhr Lunde, Universitetet i Oslo.
  4. Elevers forståelse av cella og cella som system gjennom utforskende undervisning. Tone Gregers, Universitetet i Oslo

11:30 – 12:30  Lunsj

12:30 – 13:00  Forskning på praksis i utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) En case-studie av et konkretundervisningsprosjekt der en lokal miljøutfordring ble brukt i et UBU-opplegg for 5. klasse. Anja Gabrielsen, Universitetet i Sørøst-Norge.

13:30 – 16:30  Ekskursjon til Norges Geologiske undersøkelser (NGU), Trondheim.

18:00 – 19:00  Årsmøte i Nasjonalt nettverk for naturfagutdanning (NNN)

19:15               Aperitif
19:30              
Festmiddag


Fredag 16. november

09:00 – 11:30

Desentralisert kompetanseutvikling - Dekomp og Rekomp– konsekvenser for UH. Førsteamanuensis Merethe Frøyland, leder av Naturfagsenteret og Idar

Ny læreplan for grunnopplæringen – Føringer, foreløpig status, og veien videre. Universitetslektor Kirsten Fiskum, Naturfagsenteret, og Jan-Idar Solbakken, Sámi allaskuvla.

Høringsutkastet til Nasjonalt Nettverk for Naturfag v Idar Mestad og Kjetil Reier-Røberg, styret i NNN.

11:30 – 12:00  Pause og utsjekking

12:00 – 13:00  Dybdelæring – realfagsløyper. Førsteamanuensis Merethe Frøyland, leder av Naturfagsenteret, og førsteamanuensis Majken Korsager, Naturfagsenteret.

13:00 – 14:00  Lunsj

Reisestøtte

Nasjonalt nettverk for naturfag i lærerutdanningene (NNN) vil også i år yte reisestøtte til deltakere dersom det kan dokumenteres at egen institusjon ikke kan dekke kostnadene. Send søknaden innen 26. oktober til Kjetil Reier-Røberg, Universitetet i Sørøst-Norge, Kjetil.Reier-Roberg@usn.no

Søknaden må inneholde en oversikt over reisekostnadene. Reisestøtten blir tildelt etter disse kriteriene:

  1. Søkeren må komme fra fagmiljø som driver lærerutdanning.
  2. Vi forsøker å få til størst mulig geografisk spredning, slik at flest mulig av fagmiljøene blir representert.
  3. De som skal ha presentasjoner på seminaret blir prioritert.
  4. Søkere som får innvilget reisestøtte får hele reisen dekket, ikke bare deler. Altså et «alt eller intet»-prinsipp.