Hell-seminaret 2017

Hell-seminaret 2017 ble arrangert på Hell 15.–17. november. I 2018 vil Hell-seminaret finne sted på Scandic Hell Hotel, 14.–16. november fra onsdag kl. 13:00 (lunsj) til fredag kl. 14:00.

Deltakerliste

Aase Marit Ramton Høgskolen i Oslo og Akershus
Alette Aasvold NLA Høgskolen
Anne Bergliot Øyehaug Høgskolen i Inlandet, Hamar
Anne Hammer Høgskulen på Vestlandet
Anne Holt Høgskolen i Innlandet
Anne Lynngård Høgskolen på Vestlandet
Anne-Lise Strande Høgskolen i Sørøst-Norge
Asbjørn Magnar Hov Naturfagsenteret/HiOA
Berit Bungum NTNU- Skolelaboratoriet
Berit Haug Naturfagsenteret
Camilla Haslekås Høgskolen i Sørøst-Norge
Charlotte Aksland Høgskolen i Oslo og Akershus
Doris Jorde UiO/ILS
Eldri Scheie Naturfagsenteret
Eli Munkebye NTNU
Ellen Andersson NTNU
Ellen K. Henriksen Fysisk institutt, UiO
Espen Lunde Universitetet i Stavanger
Espen Tangnes Bergen
Frode Skarstein UiS/IGIS
Guri Langholm Naturfagsenteret (og HIOA)
Helena Bichao NTNU
Idar Mestad Høgskulen på Vestlandet, Bergen
Inger Kristine Jensen Høgskolen i Oslo og Akershus
Ingunn Espedal Universitetet i Agder
Jan Höper UiT 
Jan Idar Solbakken Sámi allaskuvla
Jan Tore Malmo NTNU ILU
Jardar Cyvin NTNU
Johannes Tveita Nord universitet avdeling Nesna
Jørn Nyberg Høgskolen i Sørøst-Norge
Kari Grutle Nappen Høgskulen på Vestlandet,  Stord
Kari Holter Naturfagsenteret og HiOA
Katarina Pajchel HiOA
Kirsten Fiskum Naturfagsenteret
Kirsti Marie Jegstad Høgskolen i Oslo og Akershus
Kjetil Reier-Røberg Høgskolen i Sørøst-Norge
Kristiane Midtaune NTNU, Trondheim
Kristin Elisabeth Haugstad NTNU
Kåre Haugan Nord universitet, Levanger
Lise Faafeng Naturfagsenteret
Majken Korsager Naturfagsenteret
Maren Skjelstad Fredagsvik Høgskolen i Sørøst-Norge
Mari Bøe Høgskolen i Sørøst-Norge
Maria I.M. Febri ILU, NTNU, Trondheim
Mari-Ann Moen Universitetet i Tromsø - ILP
Marianne Ødegaard ILS, UiO
Marit Lunde NAFO
Mathias Stølen Ugelvik Høgskolen i Innlandet
Merete Økland Sortland Høgskulen på Vestlandet
Merethe Frøyland Naturfagsenteret
Niklas Gericke NTNU
Odd W. Jacobsen Høgskulen på Vestlandet
Per Fadnes Høgkolen på Vestlandet, Stord
Per Ivar Kvammen Høgskolen i Innlandet
Per Øyvind Dokken Sollid Høgskolen i Oslo og Akershus
Pål Kristian B. Bjartan Nord universitet
Pål Kvello NTNU
Ragnhild Lyngved Staberg NTNU, ILU, Rotvoll
Randi Danielsen Høgskolen på Vestlandet, Bergen
Rim Tusvik Naturfagsenteret
Siv Aalbergsjø Høgskolen i Oslo og Akershus
Siv Flæsen Almendingen Nord universitet, Nesna
Siw Elin Eidissen Nord universitet Nesna
Sonja M. Mork Naturfagsenteret
Tom Klepaker Universitetet i Bergen
Tone Constance Martinessen  HVL
Tone Nergård Nord universitet, Levanger
Trygve Megaard NTNU Rotvoll
Unni Eikeseth NTNU
Yuko Kamisaka Høgskulen på Vestlandet, Stord

Reisestøtte

Nasjonalt Nettverk for Naturfag i lærerutdanningene (NNN) vil også i år yte reisestøtte til deltagerne. Send søknaden til leder for NNN, Per Ivar Kvammen, Høgskolen i Hedmark. Bruk e-postadressen: per.kvammen@hihm.no

Søknaden må inneholde en oversikt over reisekostnadene. Reisestøtten blir tildelt etter disse kriteriene:

 1. Søkeren må komme fra fagmiljø som driver lærerutdanning
 2. Vi forsøker å få til størst mulig geografisk spredning, slik at flest mulig av fagmiljøene blir representert
 3. De som skal ha presentasjoner på seminaret blir prioritert
 4. Søkere som får innvilget reisestøtte får hele reisen dekket, ikke bare deler. Altså et «alt eller intet»-prinsipp.

Program

Onsdag 15. november

13:00 – 14:00 Lunsj

14:00 – 16:00 Hva kjennetegner god lærerutdanning i naturfag?

Innlegg av professor Doris Jorde, leder av ProTed, med påfølgende gruppearbeid. Problemstillinger vi ønsker å belyse:

 • Hva karakteriserer god lærerutdanning?
 • Hvordan kombinere faglige og didaktiske perspektiv i naturfaglærerutdanningen?
 • Hvordan kombinere FOU-arbeid med masterutdanning i naturfagdidaktikk?

16:00 – 16:30 Kaffe

16:30 – 18:00 Parallellsesjon for barnehage, grunnskole og PPU/lektorutdanningen

BLU ledet av Anne Lynggård GLU ledet av Idar Mestad PPU Lektorutdanningen ledet av Anne Bergljot Øyehaug
Problemstillinger: Diskusjon om hvordan drive god naturfagundervisning når studiet er organisert på tvers av fag. Problemstillinger: Masterutdanning i naturfagdidaktikk:
Begynneropplæring i naturfag. Hva ligger i det?
 

19.30 Middag

 

Torsdag 16. november

8:30 – 11:30 FOU-arbeid i lærerutdanningen

I denne økta ønsket vi innlegg fra deltakerne om deres FOU arbeid, maks 20 min.

11:30 – 12:30 Lunsj

13.00 – 17:00 Ekskursjon til Vitensenteret i Trondheim

Tema:

 • Hvordan kan UH bruke vitensenter i lærerutdanning? (undervisning, praksis og masteroppgaver)
 • Presentasjon av talentsenteret ved Vitensenteret i Trondheim

17:30 – 18:30 Årsmøte i Nasjonalt nettverk for naturfagutdanning (NNN)

19.30 Middag

 

Fredag 17. november

9:00 – 13:00 Politiske føringer – UH - sektorens rolle

 1. Realfagskommuner – hvordan går det?
 2. Realfagsløyper – hva er det?
 3. Hvordan bruke naturfagsenteret sine ressurser i kvalitetsutviklingsarbeid?

Ny læreplan for grunnopplæringen - Kjerneelementer i naturfag

Innlegg fra Per-Odd Eggen, leder i gruppa som har ansvar for å utvikle kjerneelementer i naturfag. Diskusjon og innspill fra Hell-seminaret.

13:00 – 14:00 Lunsj

Vel hjem!