Hell-seminaret 2017

Hell-seminaret 2017 vil finne sted på Scandic Hell Hotel, 15.–17. november fra onsdag kl. 13:00 (lunsj) til fredag kl. 14:00. Påmeldingsinformasjon kommer ikke på en god stund ennå.

Naturfagsenteret dekker utgifter til hotellopphold/konferanse. De ulike institusjonene dekker reisekostnader for egne påmeldte.

Nasjonalt Nettverk for Naturfag i lærerutdanningene (NNN) vil også i år yte reisestøtte til deltagerne. Send søknaden til leder for NNN, Per Ivar Kvammen, Høgskolen i Hedmark. Bruk e-postadressen: per.kvammen@hihm.no

Søknaden må inneholde en oversikt over reisekostnadene. Reisestøtten blir tildelt etter disse kriteriene:

  1. Søkeren må komme fra fagmiljø som driver lærerutdanning
  2. Vi forsøker å få til størst mulig geografisk spredning, slik at flest mulig av fagmiljøene blir representert
  3. De som skal ha presentasjoner på seminaret blir prioritert
  4. Søkere som får innvilget reisestøtte får hele reisen dekket, ikke bare deler. Altså et «alt eller intet»-prinsipp.