Hell-seminaret

I stedet for Hell-seminaret ble det i 2020 arrangert digitalt seminar med temadag, årsmøte og parallellsesjon. Slik var programmet!