Karakterstøttende prøver

Karakterstøttende prøve i naturfag gjennomføres elektronisk i Utdanningsdirektoratets prøvegjennomføringssystem (PGS). Oppgavene er basert på kompetansemålene i naturfag etter 10.trinn. Du finner mer informasjon om prøvene på Udir.no.

Viktig info til de som deltar

Til høyre finner du informasjon til foresatte om pilotering av karakterstøttende prøve i naturfag.