Hopp til hovedinnhold

GLOBE

GLOBE (global læring og observasjoner til fordel for miljøet) er et verdensompennende, aktivitetsbasert og naturfaglig undervisningsprogram for grunn- og videregående skole. GLOBE startet arbeidet på Earth Day, jordens dag, i 1995. I dag har det internasjonale GLOBE-nettverket vokst til å omfatte representanter fra 111 deltagerland og over 100 samarbeidspartnere som koordinerer GLOBE-aktiviteter som er integrert i lokalsamfunnene. Denne innsatsen  har ført til mer enn 56 000 GLOBE-lærere som representerer 24 000 skoler rundt i hele verden. GLOBE-studenter har bidratt med mer enn 22 millioner målinger til GLOBE-databasen som brukes i forskningsprosjektene.

GLOBE-programmets mål er å:

  • forbedre elevprestasjonene på tvers av fag med fokus på utforskning innen miljø og økologi.
  • øke miljøbevisstheten og bygge opp under enkeltaktiviteter over hele verden som bedrer miljøet.
  • bidra til en vitenskaplig forståelse av jorda som et system og inspirere neste generasjons forskere.
  • skape dialog og samarbeid mellom neste generasjons globale forskere.

På andre språk