Fornybare energikilder

Meløy videregående skole samarbeider med Statkraft 

 

Statkraft

 

 

Åse Bøilestad Breivik Åse Bøilestad Breivik Anne-Mari Jensen Anne-Mari Jensen Marthe Svendgård Marthe Svendgård

Beskrivelse av undervisningsforløp: se pdf 

Filmer fra Meløy vgs

En vanlig dag hos familien Strømbrukersen. Laget av elever ved Meløy vgs.

 

Laget av elever ved Meløy vgs.

 

Byåsen videregående skole samarbeider med Powel 

 

Powel

 

Frode Øren Frode Øren Tove-Mette Sætrum Tove-Mette Sætrum Hilde Ervik Hilde Ervik Anne Tronhus Aarøe Anne Tronhus Aarøe  

Beskrivelse av et tre-delt undervisningsforløp:

  • Ved hjelp av et planleggingsprogram skal elevene planlegge kraftproduksjon for 48 timer med målsetting å tjene mest mulig penger på sin produksjon.
  • Elevene bygger vannkraftsmodellen i programmet Powel Simulator.
  • Elevene skal oppgradere en by til en «Smart City». Med visjoner, nye energikilder, bygninger, transport, strømnettet og motivasjonen til borgerne for å utføre en slik forandring. 

Se pdf 

Tangenten 2/2014

Les artikkel fra Tangenten 2/2014: Anne Tronhus Aarøe: Byåsen videregående – en energiskole

Hjemmesiden til Tangenten 

 

 

 

 

Berg videregående skole samarbeider med Statnett 

 

Statnett  

 

Fra venstre: Gunvor Berge, Lars Nersveen, Åse Marie Gauslaa.
Fra venstre: Gunvor Berge, Lars Nersveen, Åse Marie Gauslaa. Beskrivelse av undervisningsopplegget om strømnettet og kraftforsyningen i Norge: se pdf

 

 

 

 

 

Energianalyse av norske bustadar

Energiportalen kan no brukast som simuleringsverktøy i naturfag eller andre relevante fag i ungdoms- og vidaregåande skoler. Elevane kan såleis gjere energianalyse av alle norske bustadar.

Les meir (naturfag.no)

«Kraftfull fysikktime» 

«Kraftfull fysikktime» er utarbeidet av Energi Norge i samarbeid med Skolelaboratoriet ved NTNU. Det er laget fire ferdige dobbelttimer i fysikk for 2. og 3. klasse i videregående skole.

Energi Norge og Skolelaboratoriet ved NTNU startet samarbeidet på en regional samling Energiskolene arrangerte i Trondheim i april 2013. Samarbeidet har resultert i undervisningsopplegg i fysikk 1 og fysikk 2. Hensikten med «Kraftfull fysikktime» er å skape en større forståelse, både blant gutter og jenter, for at fysikk de lærer på skolen er viktig for en ingeniør. Ved å undervise i en fysikktime, vil ingeniøren være en rollemodell som kan inspirere elevene til å velge en karriere innen kraftnæringen. Se undervisningsoppleggene i fysikk 1 og fysikk 2.