Ikke-fornybare energikilder

St.Olav videregående skole samarbeider med ExxonMobil

John-Erik Sivertsen John-Erik Sivertsen

ExxonMobil

Beskrivelse av undervisningsforløp: Elevene ved St. Olav vgs anbefaler hvor ExxonMobil bør bore sin neste brønn. Se pdf

 

 

St.Olav videregående skole samarbeider med Statoil Forus

Grethe Mahan Grethe Mahan Statoil

Beskrivelse av undervisningsforløpet: CO2-deponering. Elevene skal kvantifisere hvor mye CO2 det er mulig å kunne lagre i et bestemt område. Se pdf

 

Vardafjell videregående skole samarbeider med Gassco 

Olaug Nessa Oftedal Olaug Nessa Oftedal

Hanne C. Gilje Birkeland Hanne C. Gilje Birkeland

Gassco

Beskrivelse av undervisningsforløpet:

Elevene ved Vardafjell vgs anbefaler en transportløsning på hvordan gassen kan transporteres til kjøperne. Hvordan skal Varulvgassen fraktes til forbruker i Europa? Se pdf

 

Alta videregående skole samarbeider med North Energy 

Alta vgs    Logo North Energy  

Beskrivelse av undervisningsforløpet: se pdf 

 

Byåsen videregående skole samarbeider med Statoil

 

Eva Marion Arntzen Eva Marion Arntzen Anne Tronhus Aarøe	Anne Tronhus Aarøe Statoil

Beskrivelse av undervisningsforløpet: se pdf

Byåsen videregående skole samarbeider med Statoil

 

 Hilde Fossbakk Danielsen Hilde Fossbakk Danielsen Statoil

Beskrivelse av undervisningsforløpet: se pdf

 

Austrheim vidaregåande skule samarbeider med TCM Mongstad


Beskrivelse av undervisningsforløpet: se pdf