Aktuell informasjon

Energiskolene endres fra høsten 2016

Energiskolene endres til Energiskolenettverket under Lektor2-ordningen.

Les mer her.

Fagkonferanse nov 2015

Les mer her.

Seminar skole-næringsliv Harstad mars 2015

Les om seminaret her.

Energilandskapet, del 2

Naturfagsenteret og Skolelaboratoriet ved NTNU arrangerer videreutdanningskurs med siste nytt om utviklingen på energi- og klimafronten. 

Se her for mer informasjon.

Statnetts Energiskole

Statnett har utviklet læremateriell som kan brukes i undervisningen. Materiellet består av et lærehefte, oppgavehefte og veiledningshefte for lærere. Oppgavene består både av regne- og diskusjonsoppgaver, samt et sett med case-oppgaver som kan brukes til gruppearbeid. Materiellet kan brukes av en lærer, med eller uten direkte samarbeid med Statnett.

www.statnett.no/Samfunnsoppdrag/Energiskolen

Energilandskapet

Naturfagsenteret og Skolelaboratoriet ved NTNU gjennomførte 1. samling av videreutdanningskurset Energilandskapet 15.–17. september 2014. Tema: Energi og klima – med siste nytt om utviklingen på energi- og klimafronten. 

Bilder fra laboratoriearbeid ved HiST:

Fagkonferanse nov 2014

24.–25. november 2014 er det fagkonferanse for deltakere i Energiskolene. 

Les mer.

ONS 2014

Elever fra Vardafjell videregående skole sto på stand for Energiskolene under ONS 2014 (Offshore Northern Seas). 

Avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet William Christensen, elevene Anders Stendal, Gunvor Eriksen, Tommas Risanger, Taha Hussein og faglærer Hanne C. Gilje Birkeland fra Vardafjell vgs. Avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet William Christensen, elevene Anders Stendal, Gunvor Eriksen, Tommas Risanger, Taha Hussein og faglærer Hanne C. Gilje Birkeland fra Vardafjell vgs.   Hanne C. Gilje Birkeland, Gunvor Eriksen, Anders Stendal, Tommas Risanger, Taha Hussein og statssekretær Kåre Fostervold. Hanne C. Gilje Birkeland, Gunvor Eriksen, Anders Stendal, Tommas Risanger, Taha Hussein og statssekretær Kåre Fostervold.

Videreføring av Energiskolene i 2014-2016

Regionale samlinger

For nye skoler gjennomføres det regional samling for gjennomgang av den pedagogiske modellen og veiledning for hvordan komme i gang med Energiskolene. Samlinger planlegges fortløpende etter avtaler. Første planlagte regionale samling vil gjennomføres i Alta våren 2014.

Felles samlinger

  1. Faglige innlegg både innen energi og pedagogiske problemstillinger knyttet til en undervisningsmodell.
  2. Pedagogisk og faglig erfaringsutveksling blant deltakerne.

Neste felles samling vil bli høsten 2014.

Etter- eller videreutdanning

Faglige tema innen energi og klima – didaktikk. Faglig ansvarlig: Skolelaboratoriet ved NTNU. 

Oppstart høsten 2014.

 

Dagsseminar i Alta 2014

Energiskolene sto for andre dag av realfagskonferansen for Finnmark 8.–9.4.2014. Les mer

 

Fagkonferanse 2013

Konferansen ble arrangert 26. november 2013 på Gardermoen. Les mer