Foredrag

Her er ei oversikt over foredrag som er halde av Naturfagsenterets tilsette og foredrag frå kursa og konferansane våre.

2014-10-16 Naturfagkonferansen 2014
Runar Baune
Tips til teknologi og design
Vedlegg: Tips til teknologi og design pdf
2013-11-04 Høstekonferanse Forskerføtter og leserøtter
Marianne Ødegaard
Sentrale funn fra forskerføtter og leserøtter - muligheter og utfordringer
Vedlegg: Høstekonferansen 2013: Sentrale funn fra forskerføtter og leserøtter - muligheter og utfordringer pdf
2013-11-04 Høstekonferanse Forskerføtter og leserøtter
Sonja M. Mork
Felleslesing i naturfagklasserommet
Vedlegg: Høstekonferansen 2013: Felleslesing i naturfagklasserommet pdf
2013-11-04 Høstekonferanse Forskerføtter og leserøtter
Barbara A. Crawford
Learning to teach science as inquiry: Challenges for implementation in the classroom
Vedlegg: Høstekonferansen 2013: Learning to teach science as inquiry: Challenges for implementation in the classroom pdf
2013-11-04 Høstekonferanse Forskerføtter og leserøtter
Berit S. Haug
Å fremme begrepsforståelse i naturfag
Vedlegg: Høstekonferansen 2013: Å fremme begrepsforståelse i naturfag pdf
2013-10-18 Naturfagkonferansen 2013
Kristin Glørstad Tsigaridas Tone Fredsvik Gregers
Cellen – seeing is believing
Vedlegg: Cellen – seeing is believing pdf
2013-10-18 Naturfagkonferansen 2013
Majken Korsager Alex Strømme
Bruk av apps i naturfagundervisningen
Vedlegg: Bruk av apps i naturfagundervisningen pdf
2013-10-18 Naturfagkonferansen 2013
Berit S. Haug Marianne Ødegaard
Begrepslæring og underveisvurdering i utforskende aktiviteter
Vedlegg: Begrepslæring og underveisvurdering i utforskende aktiviteter pdf
2013-10-17 Naturfagkonferansen 2013
Gard Ove Sørvik Sonja M. Mork Mattis Eika
Utforskende aktiviteter med stoffer og egenskaper
Vedlegg: Utforskende aktiviteter med stoffer og egenskaper pdf
2013-10-17 Naturfagkonferansen 2013
Brit Skaugrud
Tynn-–tynnere-–tynnest
Vedlegg: Tynn-–tynnere-–tynnest pdf
2013-10-17 Naturfagkonferansen 2013
Sonja M. Mork
Skriving i naturfag
Vedlegg: Skriving i naturfag pdf
2013-10-17 Naturfagkonferansen 2013
Sonja M. Mork
Revidert læreplan og grunnleggende ferdigheter i naturfag
Vedlegg: Revidert læreplan og grunnleggende ferdigheter i naturfag pdf
2013-10-17 Naturfagkonferansen 2013
Marianne Ødegaard
Forskerføtter og leserøtter - forskning tilbake til klasserommet
2013-10-17 Naturfagkonferansen 2013
Aud Ragnhild Skår Liv Oddrun Voll
Teknologi og design på barnetrinnet
Vedlegg: Teknologi og design på barnetrinnet pdf
2013-10-17 Naturfagkonferansen 2013
Aud Ragnhild Skår Liv Oddrun Voll
Lag elektrisk mygg
Vedlegg: Lag elektrisk mygg pdf
2013-10-17 Naturfagkonferansen 2013
Majken Korsager
Wiki i naturfagundervisningen
Vedlegg: Wiki i naturfagundervisningen pdf
2012-10-19 Naturfagkonferansen 2012
Hvordan kan vi møte framtidens behov for et bærekraftig energisystem?
Vedlegg: Hvordan kan vi møte framtidens behov for et bærekraftig energisystem - Naturfagkonferansen 2012 pdf
2011-11-12 Bergen
Anders Isnes
Arbeidsmåter - Forskerspiren i praksis (Barnetrinnet)
Vedlegg: Arbeidsmåter - Forskerspiren i praksis (Barnetrinnet) pdf
2011-11-08 KFFs IKT-konferanse Bergen
Øystein Sørborg
Lenker i foredrag Bergen 8. november
Vedlegg: Lenker i foredrag pdf
2011-10-21 Naturfagkonferansen 2011
Are Martin Holm
Organdonasjon og transplantasjon
Vedlegg: Organdonasjon og transplantasjon pdf
2011-10-21 Naturfagkonferansen 2011
Per-Anders Hansen
Solenergi i verden, forskning og hjemmet
Vedlegg: Solenergi i verden, forskning og hjemmet pdf
2011-10-21 Naturfagkonferansen 2011
Ellen K. Henriksen
Stråling fra mobiltelefoner, kjerneenergiverk, radon-gass, trådløse nett, kraftledninger og mere til – hva er det, og er det farlig?
Vedlegg: Stråling fra mobiltelefoner, kjerneenergiverk, radon-gass, trådløse nett, kraftledninger og mere til – hva er det, og er det farlig? pdf
2011-10-21 Naturfagkonferansen 2011
Wenche Erlien
Lesing og skriving i naturfag - aktiviteter som fremmer læring
Vedlegg: Lesing og skriving i naturfag - aktiviteter som fremmer læring pdf
2011-10-21 Naturfagkonferansen 2011
Sonja M. Mork Marianne Ødegaard
Etterutdanning modell 2: Forskerføtter og leserøtter
Vedlegg: Etterutdanning modell 2: Forskerføtter og leserøtter pdf
2011-10-21 Naturfagkonferansen 2011
Majken Korsager Kirsten Fiskum
Hva slags etterutdanning vil lærere ha? Modell 1: SUN
Vedlegg: Hva slags etterutdanning vil lærere ha? Modell 1: SUN pdf
2011-10-20 Naturfagkonferansen 2011
Kari Folkvord Grethe Mahan
Må realfag være tungt og kjedelig?
Vedlegg: Må realfag være tungt og kjedelig? pdf
2011-10-20 Naturfagkonferansen 2011
Per Ivar Kvammen Gunnar Christian Nyhus
Ideer til bruk av skogen i naturfaget - året rundt!
Vedlegg: Ideer til bruk av skogen i naturfaget - året rundt! pdf
2011-10-20 Naturfagkonferansen 2011
Olav Jenssen
Animasjon. En kreativ mulighet i skolen
Vedlegg: Animasjon. En kreativ mulighet i skolen pdf
2011-10-20 Naturfagkonferansen 2011
Filip Nicolaisen
Romteknologi i klasserommet
Vedlegg: Romteknologi i klasserommet pdf
2011-10-20 Naturfagkonferansen 2011
Stein Dankert Kolstø
Praktisk arbeid gir læring når det kombineres med læringssamtaler
Vedlegg: Praktisk arbeid gir læring når det kombineres med læringssamtaler pdf
2011-10-20 Naturfagkonferansen 2011
Nils Kristian Rossing Per-Odd Eggen
Bygg og bruk et kolorimeter
Vedlegg: Bygg og bruk et kolorimeter pdf
2011-10-20 Naturfagkonferansen 2011
Kari Saasen Strand Liv Oddrun Voll
Elektronisk kommunikasjonssystem på systemnivå
Vedlegg: Elektronisk kommunikasjonssystem på systemnivå pdf
2011-02-01 Hokksund
Wenche Erlien
Lese for å lære -om lesing og bruk av digitale verktøy for å lære naturfag
Vedlegg: Lese for å lære -om lesing og bruk av digitale verktøy for å lære naturfag pdf
2011-01-26 Tysvær kommune
Wenche Erlien
Bruk av digitale verktøy i naturfag
Vedlegg: Bruk av digitale verktøy i naturfag pdf
2010-12-10 Stavanger
Wenche Erlien
Lesing for å lære naturfag
Vedlegg: Lesing for å lære naturfag pdf
2010-12-09 Seminar arrangert av KiS og Naturfagsenteret, UiO
2010-11-17 Tysvær kommune
Wenche Erlien
Skriving i naturfag
Vedlegg: Skriving i naturfag pdf
2010-11-12 Bergen
Anders Isnes
Arbeidsmåter - Forskerspiren i praksis (Ungdomstrinnet)
Vedlegg: Arbeidsmåter - Forskerspiren i praksis (Ungdomstrinnet) pdf
Arbeidsmåter - Forskerspiren i praksis (Ungdomstrinnet)
Vedlegg: Arbeidsmåter - Forskerspiren i praksis (Ungdomstrinnet) pdf
2010-11-10 Arendal
Øystein Sørborg
Ressurser for klimaundervisning i videregående
Vedlegg: Ressurser for klimaundervisning i videregående skole pdf
2010-11-10 Arendal
Øystein Sørborg
viten.no/globaloppvarming, Klimatoppmøte og litt RSS
Vedlegg: viten.no/globaloppvarming, Klimatoppmøte og litt RSS pdf
2010-10-28 TIMSS-konferanse i Oslo
Liv Sissel Grønmo
Matematikk i TIMSS og TIMSS Advanced
Vedlegg: Matematikk i TIMSS og TIMSS Advanced pdf
2010-10-28 TIMSS-konferanse i Oslo
Ellen K. Henriksen
Vilje-con-valg: En liten bukett av funn fra forskningen
Vedlegg: Vilje-con-valg: En liten bukett av funn fra forskningen pdf
2010-10-28 TIMSS-konferanse i Oslo
Carl Angell Svein Lie
TIMSS Advanced 2008: Hva kan vi lære av resultatene fra TIMSS?
Vedlegg: TIMSS Advanced 2008: Hva kan vi lære av resultatene fra TIMSS? pdf
2010-10-28 TIMSS-konferanse i Oslo
Svein H. Torkildsen
MUN: Matematikk-Utvikling gjennom Nettverk
Vedlegg: MUN Matematikk-Utvikling gjennom Nettverk pdf
2010-10-28 TIMSS-konferanse i Oslo
Grethe Ravlo Astrid Bondø
Nasjonale prøver i grunnleggende ferdigheter i å kunne regne
Vedlegg: Nasjonale prøver i grunnleggende ferdigheter i å kunne regne pdf
2010-10-28 TIMSS-konferanse i Oslo
Anders Isnes
Tiltak for å bedre naturfagopplæringen
Vedlegg: Tiltak for å bedre naturfagopplæringen pdf
2010-10-22 Naturfagkonferansen 2010
Brit Skaugrud
Kjemi på trekkpapir og bomullspinner!
Vedlegg: Kjemi på trekkpapir og bomullspinner! pdf
2010-10-22 Naturfagkonferansen 2010
Brit Skaugrud
Er kjemiforsøkene i skolen utgått på dato?
Vedlegg: Er kjemiforsøkene i skolen utgått på dato? pdf
2010-10-22 Naturfagkonferansen 2010
Cato Tandberg Erik Duhs Nilsen
Er datalogging vanskelig og ”fali” og bare for duppeditteksperter?
Vedlegg: Er datalogging vanskelig og ”fali” og bare for duppeditteksperter? pdf
2010-10-22 Naturfagkonferansen 2010
Knut H. Alfsen
Kan vi stole på FNs klimapanel?
Vedlegg: Kan vi stole på FNs klimapanel? pdf
2010-10-22 Naturfagkonferansen 2010
Sonja M. Mork Wenche Erlien
Kule korte tekster
Vedlegg: Kule korte tekster pdf
2010-10-22 Naturfagkonferansen 2010
Per Arne Bjørkum
Kunnskap og lidenskap
Vedlegg: Kunnskap og lidenskap pdf
2010-10-22 Naturfagkonferansen 2010
Jørgen Sjaastad Ellen K. Henriksen
CSI og gode lærere
Vedlegg: CSI og gode lærere pdf
2010-10-22 Naturfagkonferansen 2010
Siv Elin Dammen Gustav Weiberg-Aurdal
Entreprenørskap og naturfag
Vedlegg: Entreprenørskap og naturfag pdf
2010-10-22 Naturfagkonferansen 2010
Egil Olsen
Lektor 2-ordningen
Vedlegg: Lektor 2 -ordningen pdf
2010-10-22 Naturfagkonferansen 2010
Kirsten Fiskum Bjørn Vidnes
Variabler, målinger og feilkilder i Forskerspiren
Vedlegg: Variabler, målinger og feilkilder i Forskerspiren pdf
2010-10-21 Naturfagkonferansen 2010
Anne Bergljot Øyehaug Anne Holt Per Ivar Kvammen
Varierte i arbeidsmåter i naturfag -partikkelmodellen som eksempel
Vedlegg: Varierte i arbeidsmåter i naturfag -partikkelmodellen som eksempel pdf
2010-10-21 Naturfagkonferansen 2010
Olav Prestvik
Bruk av skolens nærområde i undervisning om naturgrunnlaget
Vedlegg: Bruk av skolens nærområde i undervisning om naturgrunnlaget pdf
2010-10-21 Naturfagkonferansen 2010
Vegard Stornes Farstad Nils Kristian Rossing Anne Bruvold
Koble til hjernen med undringsforsøk i elektromagnetisme
Vedlegg: Koble til hjernen med undringsforsøk i elektromagnetisme pdf
2010-10-21 Naturfagkonferansen 2010
Anders Isnes
Velkommen til den 8. Naturfagkonferansen
Vedlegg: Velkommen til den 8. Naturfagkonferansen pdf
2010-10-21 Naturfagkonferansen 2010
Wenche Erlien Sonja M. Mork
Lesing og skriving i en digital verden
Vedlegg: Lesing og skriving i en digital verden pdf
2010-10-21 Naturfagkonferansen 2010
Eldri Scheie
Inspirasjon fra Den naturlige skolesekken
Vedlegg: Inspirasjon fra Den naturlige skolesekken pdf
2010-10-21 Naturfagkonferansen 2010
Terje Kristensen
Kart i skolen
Vedlegg: Kart i skolen pdf
2010-10-21 Naturfagkonferansen 2010
Tuva Bjørkvold
Nysgjerrigper – Hvordan realisere forskerspiren
Vedlegg: Nysgjerrigper – Hvordan realisere forskerspiren pdf
2010-10-21 Naturfagkonferansen 2010
Svein Lie
Hva er god naturfagundervising?
Vedlegg: Hva er god naturfagundervising? pdf
2010-10-21 Naturfagkonferansen 2011
Mette Synøve Nordby
Bruk av energispillet i naturfag
2010-10-21 Naturfagkonferansen 2010
Øystein Sørborg
Bildebehandling med GIMP
2010-10-21 Naturfagkonferansen 2010
Merethe Frøyland
Feltarbeid i geofag
Vedlegg: Feltarbeid i geofag pdf
2010-09-20 Tysvær kommune
Wenche Erlien
Lesing i naturfag
Vedlegg: Lesing i naturfag pdf
2010-04-24 Kompetansenettverket for lærerutdannere, Lysebu
Svein Hoff
Visible Learning av John Hattie
Vedlegg: Visible Learning av John Hattie pdf
2010-04-24 Kompetansenettverket for lærerutdannere, Lysebu
Birgitte Pontoppidan
Fra partnerskaber til forsøgsskole
Vedlegg: Fra partnerskaber til forsøgsskole pdf
2010-04-24 Kompetansenettverket for lærerutdannere, Lysebu
Lene Mikkelsen
NTS-Centerets kobling til læreruddannelsen
Vedlegg: NTS-Centerets kobling til læreruddannelsen pdf
2010-04-24 Kompetansenettverket for lærerutdannere, Lysebu
Ejner Damholt Ulla Hjøllund Linderoth
IBSE Inquery Based Science Education
Vedlegg: IBSE Inquery Based Science Education pdf
2010-04-24 Kompetansenettverket for lærerutdannere, Lysebu
Svein Lorentzen
Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning
Vedlegg: Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning pdf
2010-04-24 Kompetansenettverket for lærerutdannere, Lysebu
Pål Kirkeby Hansen
Naturfag i de nye grunnskolelærerutdanningene i Norge 2010
Vedlegg: Naturfag i de nye grunnskolelærerutdanningene i Norge 2010 pdf
2010-04-24 Kompetansenettverket for lærerutdannere, Lysebu
Jens Dolin
Naturfagdidaktisk forskning i Norden
Vedlegg: Naturfagdidaktisk forskning i Norden pdf
2010-04-24 Kompetansenettverket for lærerutdannere, Lysebu
Nina Trolsegaard Jensen
Innovation i naturfagundervisningen
Vedlegg: Innovation i naturfagundervisningen pdf
2010-04-24 Kompetansenettverket for lærerutdannere, Lysebu
Anders Isnes
Lærerutdanningens bruk av Naturfagsenteret
Vedlegg: Lærerutdanningens bruk av Naturfagsenteret pdf
2010-04-24 Kompetansenettverket for lærerutdannere, Lysebu
Poul Kristensen
Naturfag i læreruddannelsen DK
Vedlegg: Naturfag i læreruddannelsen DK pdf