Læringsressurser i geofag på nett

Satsning på læringsressurser i geofag
Naturfagsenteret ønsker å bidra til at lærerne får tilgang til et variert og mangfoldig læremateriale. Slikt materiale kan være: 1) ferdigutviklet undervisningsopplegg som lærer kan bruke direkte i sin undervisning, eller 2) bakgrunnsstoff som lærer kan bruke i forberedelse av sin undervisning.

Det finnes allerede mye innenfor geofag på nettet som lærere kan bruke. Men det kan være svært tidkrevende å orientere seg og kvalitetssikre det som finnes. Naturfagsenteret sorterer læringsressurser etter kompetansemål på naturfag.no. I tillegg arbeides det med å utvikle og prøve ut nytt undervisningsmateriale.

Her er en oversikt over noe av det som finnes og som er under utarbeidelse:

 

 

Olje-programmet på viten.no