Naturfagkonferansen 2020

Naturfagsenteret gikk nye veier og gjennomførte Naturfag­konferansen digitalt i 2020 med plenumsforedrag og sesjoner hver dag kl. 14.00–16.00.

 

Naturfagkonferansen 2020

Program

= barnetrinn   = ungdomstrinn   = videregående 

Mandag 12. oktober

Plenum 

14.00 – 14.15

Naturfagsenteret ønsker velkommen.
Merethe Frøyland.

14.20 – 14.35 Legemiddeltesting ved bruk av miniorganer fra menneskeceller
Steven Ray Haakon Wilson

Opptak av plenum 12. oktober er tilgjengelig her  

Parallelle sesjoner, 14.45 – 15.45

Utvid hva som teller: Om å gjøre naturfag synlig og relevant for elevene.
Maria V. Bøe, Kristine Kostøl og Anette Braathen
barneskole ungdomsskole videregående
Prosjektet ARGUMENT – Hvordan sikre naturfaget i utforskende tverrfaglig arbeid?
Stein Dankert Kolstø, Matthias Stadler, Idar Mestad og Jan Arildsen
Immunforsvar og vaksine i koronaens tid  
Tone Gregers
videregående

 

Tirsdag 13. oktober 

Plenum 

14.00 – 14.15 Livsmestring i en teknologiverden som raser forbi oss
Josef Noll.
14.20 – 14.35 Å utforske naturfaglige fenomen med programmering.
Roger Antonsen

Opptak av plenum 12. oktober er tilgjengelig her

Parallelle sesjoner, 14.45 – 15.45

Kompetansepakken «Programmering og algoritmisk tenkning»
Øystein Sørborg og Wenche Erlien
barneskole ungdomsskole
Skaperverksted for livsmestring
Liv Oddrun Voll og Rannei Solbak Simonsen
barneskole ungdomsskole
Jordsystemene og folkehelse
Mattias Lundmark
videregående

 

Onsdag 14. oktober

Plenum

14.00 – 14.15 Testing av legemidler hos gravide kvinner
Christian Page
14.20 – 14.35 Hvordan kan man spå antall framtidige Covid-19 pasienter?
Haakon C.Bakka

Opptak av plenum 14. oktober er tilgjengelig her  

Parallelle sesjoner, 14.45 – 15.45

Signalsystemene i kroppen  
Lene Kristin Halvorsen og Aud Ragnhild Skår
ungdomsskole
Hvordan kan naturfaglærere støtte elever som sliter i skolen?
Ella Cosmovici Idsøe
barneskole ungdomsskole videregående
Stråling, helse og kritisk tenkning i naturfag
Maria V. Bøe og Ellen Henriksen
videregående

 

Torsdag 15. oktober

Plenum 

14.00 – 14.15 Mission Impossible? Hvordan balansere legemiddelbehandlingen til multisyke pasienter.
Marianne Lea
14.20 – 14.35 Effekten av antibiotika på mikrobiomet.
Katrine Lekang

Opptak av plenum 15. oktober er tilgjengelig her  

Parallelle sesjoner, 14.45 – 15.45

Bærekraftig kosthold
Majken Korsager og Berit Reitan
videregående
Folkehelse og livsmestring – fra overordnet del til praksiser i klasserommet
Aud Kjæret
barneskole ungdomsskole
Les nøye før bruk – bruk av pakningsvedlegg for legemidler i naturfagundervisningen
Karoline Fægri
ungdomsskole

 

 

Bruk av Zoom og personverninfo

Naturfagkonferansen blir sendt over Zoom. 

Plenum

Under plenum har du som deltaker kun mulighet til å se og høre det som skjer. Du vil selv ikke bli hørt eller sett. Du har mulighet til å sende inn spørsmål eller kommentarer gjennom Q&A i Zoom. En ansatt fra Naturfagsenteret vil følge med på de spørsmålene som kommer. Hvis det blir tid til det, vil vi velge ut noen sentrale spørsmål til slutt i foredraget. Plenum blir filmet og lagt ut på naturfagsenterets hjemmesider. Deltakere blir ikke eksponert i disse filmene.

Sesjoner

Når du blir med i en sesjon i Zoom er det mulighet for full interaksjon mellom sesjonsholder og deltakere gjennom både lyd og bilde. Ved oppstart av sesjonen vil lyd og bilde være skrudd av for deltakerne som grunnoppsett. Du velger selv om du skal vise video av seg selv. Vi oppfordrer alle å ha på video for å skape en mer motiverende ramme, men dette er valgfritt.

Et par «zoomvettregler» er viktig å følge:

  • Hold lyden skrudd av som hovedregel og skru på lyden hvis du har et spørsmål. Send gjerne spørsmålet i chatten først, så kan moderator gi deg ordet når det er rom for dette.
  • Har du ditt eget kamera på er det viktig at du ikke holder på med masse forskjellig. Alle andre kan se hva du gjør.

Hvordan bruke Zoom

Du kan bruke Zoom via deres app for Mac/pc/nettbrett/mobil (da må du ha/opprette Zoom-bruker), eller fra nettleser på Mac/pc (ingen innlogging). Du vil for hver plenum eller sesjon få en link fra Naturfagsenteret. Denne linken brukes til å starte Zoom enten ved bruk av appen eller nettleser.

Slik kommer du inn på Zoom via app eller nettleser