Naturfagkonferansen 2019

Naturfag for framtida er tema for årets naturfagkonferanse. Nå er programmet klart, og det er åpnet for påmelding. Torsdag 17. oktober er dagen for selve konferansen som arrangeres på Blindern (UiO). Fredag 18. oktober har vi tilbud om heldagskurs. Velkommen til spennende og innholdsrike dager med naturfag i sentrum!

Naturfagkonferansen 2019

Tema for Naturfagkonferansen 2019 er naturfag for framtida. Påmeldingsfristen er 7. oktober. Påmeldingsskjema finner du under programmet.

Program

08.45–09.30

Registrering, kaffe, utstillinger

09.30–10.30

Åpning: Merethe Frøyland og studiedekan ved MN-fakultetet Solveig Kristensen

Udir, Randi Røyne: Naturfagets rolle i ny læreplan, kompetanser for det 21. århundre

10.30–10.45

Pause

10.45–11.30

Torunn Kjeldstad: En fornybar fremtid med solenergi – muligheter og utfordringer

Dag O. Hessen: Klimautfordringer og stoffers kretsløp, tverrfaglighet og kreativitet

11.30–12.45

Lunsj og utstillinger

12.45–13.30

Vigdis Vandvik: Klimaendringer og påvirkning på naturen

Eivind Torgersen: Nye innfallsvinkler til periodesystemet

13.30–13.45

Pause

13.45–15.15

Paralleller for alle (A), barnetrinn (B), ungdomstrinn (U), videregående (V)

 

A1 Naturfag er over alt! Om relevans og bakterier

 

A2 Nøkkelbegreper for utforskende arbeid

 

A3 Kjernen i kjerneelementet Energi og materie

 

B1 Hva betyr det at noe er levende, og hvorfor skal vi bevare naturmangfoldet? Om utforskende undervisning og dybdelæring

 

BU1 Bærekraftig utvikling i ny læreplan: naturfagets sentrale rolle i undervisningen på tvers av fag

 

BU2 Skaperskolen – Skaperverksted i klasserommet

 

V1 DNA i kriminalsaker

15.15–15.30

Pause

15.30–16.00

Nina Nakling: Skråblikk på naturfaget før og nå 

 

Fredag 18. oktober tilbyr vi heldagskurs:

09.00–15.00

Undersøkelsesbasert undervisning i naturen B/U/V

09.00–15.00

Skaperskolen – kreativitet og skaperglede i klasserommet B/U

09.00–15.30

Nysgjerrigpermetoden – undring og utforskning i tråd med nye læreplaner B

09.00–15.30

Rocket teambuilding U/V

09.00–15.30

Kjemiske reaksjoner på 5.- 7. trinn B

09.00–15.00

Utforskende arbeid i naturfag U

 

Påmeldingsskjema