PISA og TIMSS

PISA - Programme for International Student Assessment

PISA er et internasjonalt prosjekt i regi av OECD (Organisation for economic cooperation and development) og har til oppgave å måle skoleelevers kunnskaper og ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag ved avslutningen av den obligatoriske skolegangen. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo har hovedansvaret for prosjektet i Norge. Den første undersøkelsen fant sted våren 2000. Prosjektet følges opp med nye undersøkelser hvert 3. år.

TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study

TIMSS er et internasjonalt prosjekt om matematikk og naturfag i skolen. Det sammenligner realfagundervisning i skolen fra barnetrinn til videregående skole og mer enn 50 land er med på prosjektet. Undersøkelser er utført i Norge i 1995, 2003, 2007 og 2011. Se resultater på prosjektets hjemmeside.

 

Nettressurser

(pisa.no)
(timss.no)