IRIS

Forskningsprosjektet IRIS (Interests & Recruitment in Science) ble gjennomført i perioden 2009 til 2012. Prosjektet hadde i stor grad samme problemstillinger som Vilje-con-valg, men IRIS hadde også et internasjonalt perspektiv. 

IRIS ble koordinert og ledet fra Fysisk institutt og Naturfagsenteret, og var finansiert gjennom EUs 7. rammeprogram.

Prosjektets engelske hjemmeside (iris.fp-7.org)
Prosjektets norske hjemmeside (fys.uio.no)

Prosjektet ble ledet av Ellen K. Henriksen. Maria Vetleseter Bøe deltok også.