Forfatterveiledning til Naturfag

Tidsskriftet Naturfag tar i mot artikler og innspill til vurdering. Her er noen rammer for hvordan artiklene skal skrives. 

Tema
Hver utgave av Naturfag er viet ett bestemt tema. Vi anbefaler at du kontakter redaksjonen før du begynner å skrive, for å undersøke om ditt tema er aktuelt for bladet.

Språk
Bruk et personlig, enkelt og aktivt språk: du, vi, dere (ikke man og en). Skriv gjerne på nynorsk.

Formatering
Skriv i ren brødtekst med minst mulig formatering, men legg gjerne inn mellomtitler (NB kun ett nivå). Du kan godt bruke bombepunkter. Hvis noe av teksten skal legges i ramme, kan du skrive «Ramme:» før den aktuelle teksten. 

Omfanget
Når det skal være plass til bilder og luft på siden, vil en tekst på 3000 tegn med mellomrom svare til en side i Naturfag. En artikkel i Naturfag er normalt på 2–4 sider.

Bilder
Bildene kan legges inn i teksten, men send også bildene separat som vedlegg. Bildene bør ha så høy oppløsning som mulig, og de bør ha bildetekst.

Det må være tillatt å publisere bildene på nett, det er ikke nok å oppgi kilde. Husk navnet på fotografen. Alle bilder av personer må godkjennes av den som blir fotografert. Dersom det er barn under 15 år, må også foreldre godkjenne bruken av bildene.

Vi vil også ha et portrettbilde av deg.

Referanser
Referanseliste brukes normalt ikke i Naturfag, men et lite antall er ok.

Korrektur
Redaksjonen leser korrektur, gjennomfører en faglig og didaktisk kvalitetssikring og foretar endringer av teksten slik at den blir så leservennlig som mulig. Ved større endringer skjer dette i samarbeid med forfatter.

Det ferdige tidsskriftet
Du får selvfølgelig tilsendt eksemplarer av nummeret med din artikkel.

På nett
Mye av stoffet som leveres til tidsskriftet Naturfag, blir også lagt ut på våre nettsider. Tidsskriftet blir også tilgjengelig for alle som pdf. Ved å levere stoff til tidsskriftet gir du automatisk tillatelse til dette.