NorDiNa 1/07, mai 2007

From the editors 1/07

Björn Andersson, Berit Bungum, Anita Wallin : From the editors: Nordina 1/07 pdf

Learning and the variation in focus among physics students when using a computer simulation

Åke Ingerman, Cedric Linder, Delia Marshall, Sherley Booth : Learning and the variation in focus among physics students when using a computer simulation pdf

An exploration of university physics students’ epistemological mindsets towards the understanding of physics equations

Partikelmodell som utgångspunkt för elevers förklaringar av avdunstning

Young Norwegian students’ preferences for learning activities and the influence of these activities on the students’ attitudes to and performance in science

Kjønnsforskjeller i motivasjon, læringsstrategibruk og selvregulering i naturfag

Naturfag til nytte og glede! Naturvitenskapelig allmenndannelse ved dramatiske virkemidler

FYS 21 – et prosjekt om modellering og vitenskapelig arbeids- og tenkemåte i fysikkundervisningen

Recent dissertations 1/07

NorDiNa 1/07, mai 2007

Utgiver: Naturfagsenteret
Språk: Engelsk, svensk og norsk
Utgivelsesår: 2007
Volum: 3
Omfang: 96
NorDiNa 1/07