2011–2014: Lærarutdanninga. Samarbeid om teknologi og design

Under Strategimøtet i TEKin i mars 2011 blei vi samde om å flytte fokus mot lærarutdanninga, med sikte på å få teknologi og design betre forankra der, og samstundes forlengje funksjonstida for TEKin til å falle saman med Realfag for framtida - Strategi for styrking av realfag og teknologi 2010-2014.