Formering hos planter

Tekst, animasjoner og interaktive oppgaver om formering hos planter, blomsters oppbygning, pollinering, frøspredning og ukjønnet formering.

Formering hos planter