Nyhet

Skjerpa opptakskrav til enkelte studium i informatikk, realfag, natur- og miljøfag

Vi minner om forsøksordninga med at enkelte studium krev at søkarar dokumenterer matematikk R1+R2 og andre realfaglege programfag for opptak til studieåret. 

Det nye opptakskravet er matematikk R1 + R2 og i tillegg anten

  • fysikk 1 + 2 eller
  • kjemi 1 + 2 eller
  • biologi 1 + 2 eller
  • informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • geofag 1 + 2 eller
  • teknologi og forskingslære 1 + 2

 Følgande oversikter er henta frå Samordna opptak:

Studium som blei omfatta av forsøksordninga for opptak til studieåret 2018-2019:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 

Bachelor i matematiske fag

Årsstudiet i matematiske fag

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Universitetet i Bergen (UiB)

Bachelor i matematikk

Bachelor i matematikk for teknologi og industri

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Bachelor i statistikk

Bachelor i bioinformatikk

Bachelor i geovitenskap

Bachelorgrad i miljø- og ressursfag (naturvitenskapelig retning)

Bachelor i meteorologi og oseanografi

Bachelor i petroleumsteknologi

Årsstudiet i naturvitenskapelige fag

Bachelor i datavitenskap

Bachelor i datateknologi

Bachelor i datasikkerhet

Bachelor i nanoteknologi

Integrert master i aktuarfag

Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk

Universitetet i Oslo (UiO)

Bachelor i matematikk og økonomi

Bachelor i matematikk med informatikk

Bachelor i kjemi og biokjemi

Bachelor i fysikk og astronomi

Bachelor i geologi og geografi

Bachelor i geofysikk og klima

Årsstudiet i realfag

Bachelor i materialvitenskap for energi- og nanoteknologi

Bachelor i elektronikk, informatikk og teknologi

Bachelor i informatikk: robotikk og intelligente systemer

Lektorprogrammet, realfag

UiT Norges arktiske universitet (UiT)

Bachelor i matematikk og statistikk

Bachelor i matematikk og finans

Årsstudium i matematikk

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Bachelor i geologi

Lektorutdanning trinn 8-13, realfag

Studium som blir omfatta av forsøksordninga for opptak til studieåret 2019-2020:
Universitetet i Bergen (UiB) Bachelor i biologi
Bachelor i molekylærbiologi
Profesjonsstudium i fiskehelse
Universitetet i Oslo (UiO) Bachelor i biovitenskap
Universitetet i Stavanger (UiS) Bachelor i matematikk og fysikk
Lektor 8.-13. trinn, master i realfag