Nyhet

Utvikler nytt Viten-program om klimaendringer: Hva syns elevene?

– Hvor mange har klimastreika? spør Wenche. Nesten alle elevene rekker opp hånda. – Snakker dere om klima da? undrer hun. – Eh … nei, egentlig ikke så mye, innrømmer elevene på 9. trinn ved Fyrstikkalleen skole i Oslo som prøver ut første del av det som skal bli et nytt Viten-program om klima.

Det er onsdag morgen, og elevene logger seg inn på viten.no. Målet med programmet er å gi elevene kunnskap og ferdigheter for å delta i samtaler om klima, klimaendringer og bærekraftig utvikling.

Elevene bør jobbe i par med Viten for å kunne diskutere og hjelpe hverandre. Elevene bør jobbe i par med Viten for å kunne diskutere og hjelpe hverandre.

Det blir stille i klassen. Alle ser på skjermen. Noen skroller fort opp og ned, mens andre bruker tid på første oppgave før de går videre. Det hele starter med en tegneserie med noen påstander om klima.

– Hva skal man egentlig her, hva er det jeg skal svare på? spør en elev. Her er det tydeligvis rom for forbedring, oppgaven må være tydeligere. Oppgavene varierer blant annet mellom flervalgsoppgaver, skriveoppgaver og dra-og-slipp-oppgaver.

En elev peker på grafen som viser sammenheng mellom CO2 og temperatur: – Er det milliondeler oppover? – Ja, det er det, men det burde vi nok ha skrevet med ord, svarer Wenche.

– Ok, men hva betyr CO2-konsentrasjon da? fortsetter eleven.

– Hmmm … du er ikke den første som spør, svarer Wenche og slår fast at her ser vi et begrep som må forklares bedre i programmet.

Det er ikke lett å lære så mye nytt når man ikke forstår alle ordene. – Men kanskje noe av det viktigste er at programmet engasjerer elevene, slik at de faktisk gjennomfører og blir motiverte til å delta i slike samtaler, forklarer Wenche, som utvikler Viten-programmet. Hun utdyper: – For at det skal føles relevant for elevene å lære om vær og klima, drivhuseffekt og klimagasser, forsøker vi å lage en historie som elevene kan kjenne seg igjen i.

Historien som skal lede elevene gjennom programmet, er utformet som en tegneserie der en ungdom blir utfordret til å mene noe om noen voksnes uttalelser om klima. Så hva synes elevene om historien? Kjenner de seg igjen, og blir de engasjert? Wenche smiler lurt og sier: – Vi må helt sikkert justere litt på vinklinga for å treffe enda bedre. Det er derfor vi prøver ut førsteutkastet på elevene allerede nå. Neste uke skal det være en ny utprøving, og mye må endres til da.

Viten-programmet om klima starter med en tegneserie med påstander om klima som elevene skal ta stilling til. Viten-programmet om klima starter med en tegneserie med påstander om klima som elevene skal ta stilling til.

Det er ikke alltid lett å se om elevene er engasjerte, men de fleste jobber seriøst med programmet. – Hvordan går det her jenter? spør Nora, klassens naturfaglærer. Hun vet at hennes rolle som lærer er veldig viktig når elevene jobber med Viten-programmene. Det er ikke bare å sette elevene foran skjermen og så går det av seg selv. Jeg må være tett på elevene for å svare på spørsmål, motivere og stimulere til diskusjon underveis.

Det har nå gått 50 minutter, og noen elever har mistet konsentrasjonen. Wenche ser utover klassen og sier: – Jeg ser at noen av dere begynner å bli litt slitne, men prøv å jobbe ti minutter til, så skal vi ta en felles oppsummering. Ikke alle er kommet like langt, men det gjør ikke noe. Dere har jobbet så bra og oppdaget masse feil, til og med faglige feil. Så nå har vi en jobb å gjøre med å endre og forbedre programmet. Men før vi avslutter helt, har vi et lite spørreskjema som vi vil at dere skal svare på.

På spørreskjemaet er det spørsmål om hva de likte og ikke likte med programmet, om de syns det faglige nivået var lett eller vanskelig. – Det er viktig at dere er ærlige, sier Wenche.

I evalueringa etterpå er det delte meninger om hvor godt historien i programmet fungerte. «Det er vel ikke realistisk at noen sier akkurat det der», skriver noen av elevene mens andre syns det er en fin introduksjon som motiverer dem og at det var fint med tegneserie.

Læreren har en viktig rolle i svare på spørsmål, diskutere oppgaver og motivere underveis. Læreren har en viktig rolle i svare på spørsmål, diskutere oppgaver og motivere underveis.

Elevene gjør en viktig jobb. Det er veldig nyttig å få prøvd ut Viten-programmene underveis i utviklingsprosessen for å se om de fungerer for elevene og lærerne som skal bruke dem. Det gjelder å få kvalitetssikret både teknisk funksjonalitet (animasjoner, filmer, simuleringer osv.), elevenes læringsutbytte og om det er motiverende og engasjerer elevene. Motivasjon er svært viktig for læring, spesielt når man lærer om bærekraftig utvikling. Da er det jo ikke nok at elevene bare lærer om det faglige, målet er å gi dem ferdigheter og motivere slik at de kan og ønsker å engasjere seg.

Det har gått halvannen time og første utprøving er ferdig. Til høsten blir Viten-programmet om klima lansert. Med hjelp fra elevene på Fyrstikkalleen skole blir dette forhåpentligvis et program der elever både lærer, blir motiverte til å delta i samtaler om klima og engasjerer seg i bærekraftig utvikling.