Nyhet

Hvordan blir en modul i Realfagsløyper til?

Klokka er 14:20, og fire lærere fra Hagaløkka sitter samlet rundt et litt for lavt bord på litt for små stoler. Vi har fått bruke et av rommene til 1. klasse. Naturfagslærerne er litt blanke i blikket etter en hel dag med undervisning, men de er likevel klare for litt faglig påfyll.

– Jeg har til klokka tre, etter det har jeg en utviklingssamtale, sier Tom Christian.

En typisk lærerhverdag, med andre ord.

Femten minutter senere sitter alle lent langt fremover bordet, Marit har til og med reist seg.

– Næmmen, så smart! Dette er jo magi! Jeg vil ha en datalogger!

– Dette var mye morsommere enn i stad, sier Stian.

Stian, Marit, Tor Kristian og Gunn Berit er naturfagslærere på ulike trinn på Hagaløkka barneskole i Asker.

Stian, Marit, Tom Christian og Gunn Berit er naturfagslærere på ulike trinn på Hagaløkka barneskole i Asker. Nå sitter de og tester ut en modul fra Realfagsløyper, et kompetanseutviklingstilbud utviklet av Naturfagssenteret og Matematikksenteret. Foran seg har de en selvforklarende PowerPoint som de følger. Hensikten med modulen er å reflektere over hvordan bruk av digitale verktøy og utforskende opplegg kan gi læring hos elevene. Lærerne får teste ut et forsøk de kan velge å ha med elevene, og så reflekterer de over didaktiske valg man kan ta når man skal undervise på denne måten. I dag handler det om å måle temperaturen i vann når det varmes opp, først med digitalt termometer, og så med datalogger som registrerer all data på egenhånd.

– Dette ble jeg inspirert av. Vi har jobbet utforskende med faseoverganger før, hvor elevene har sett på snø smelte i vinduskarmen, men vi har ikke brukt noen digitale verktøy, sier Stian.

Majken Korsager, prosjektleder for Realfagsløyper ved Naturfagsenteret, observerer lærerne mens de gjennomfører modulen.

– Denne modulen er omtrent ferdig, forteller Majken. – Men nå ser jeg at det er noen ting som skal justeres.

Hagaløkka er en av skolene som hjelper Naturfagssenteret med å kvalitetssikre moduler i Realfagsløyper.

 – Det er viktig at modulene har størst mulig nytteverdi og er lette å ta i bruk for de ansatte på både skoler og i barnehager. Derfor er det viktig for oss å få lærere til å prøve ut og gi tilbakemelding på om de opplever dette som nyttig og motiverende, sier Majken.

Utprøving Realfagsløyper Hagaløkka Når vi utvikler moduler i Realfagsløyper, starter det med en idémyldring i en gruppe med fagpersoner fra Naturfagsenteret og Matematikksenteret, om hva lærere trenger av kompetanse innen et fagdidaktisk tema. Deretter konkretiseres ideene til formidling av teori, didaktiske ressurser som lærere kan bruke til å analysere og reflektere over egen praksis samt et eller flere eksempler på undervisning. Når modulen begynner å ta form, starter testingen både internt og sammen med samarbeidsskolene.

– Vi må kvalitetssikre i alle ledd. Skjønner lærerne det vi prøver å formidle? Klarer de å ta modulen i bruk? Gir det lærerne økt fagdidaktisk kompetanse? Dette ser vi etter når lærerne prøver ut, og så gjør vi endringer for å tilpasse modulene til praksisfeltet, forteller Majken.

– Dette er nemlig det aller viktigste jeg gjør i jobben min. Lærerne som deltar, gjør en kjempejobb som er utrolig verdifull for oss. Vi sitter ikke på et kontor og vet best, vi må se hvordan det vi tenker, faktisk virker for de som skal bruke det.

Du har sikkert hørt om dem. Realfagsløyper. Kompetanseutvikling. Moduler. Men hva innebærer de egentlig?

– Det mest overordnede målet er å øke læringen og motivasjonen hos barn og unge i matematikk og naturfag. Men vi jobber jo ikke med barna og ungdommen, vi jobber med lærerne. Vi bruker forskning for å finne ut hva som skal til for å legge til rette for dybdelæring og motivere elevene, og så prøver vi å lage moduler som gir lærerne kompetanse til å undervise på denne måten. Vi ønsker å formidle fagdidaktikken for å inspirere og gi lærere kompetanse til å være mer bevisst på det de gjør i klasserommet og flytte fokus fra undervisning til elevenes læring.

Og hvis du er bekymret for at dette er bortkastet tid nå som fagfornyelsen står på trappene, med alle de endringene det innebærer for naturfaget, så stemmer ikke det helt.

– Gjennom å delta i Realfagsløyper kan «alle ansatte i skolen ta aktivt del i det profesjonelle læringsfellesskapet» slik som det står i Ny overordnet del av læreplanverket. I tillegg er alle de fagdidaktiske temaene sentrale for å gjøre undervisningen «relevant», «utforskende» og legge til rette for «dybdelæring», hvilket er helt i tråd med formålet for fagfornyelsen og nøkkelord i høringsutkastene, sier Majken. Naturfagsenteret og Matematikksenteret fortsetter utviklingen og kvalitetssikringen av Realfagsløyper slik at de i størst mulig grad kan støtte skolene med fagfornyelsen når de nye læreplanene kommer i sin endelige form.

Se alle våre Realfagsløyper

Nettressurser

(realfagsloyper.no)