Nettverk for teknologi og forskningslære

Nettverk for teknologi og forskningslære er opprettet for å støtte lærerne i deres arbeid med programfaget teknologi og forskningslære i videregående skole. Nettverkene organiseres både nasjonalt og i to regioner. 

Det nasjonale nettverket inviterer til samlinger, og både Naturfagsenteret og Skolelaboratoriet ved NTNU samarbeider om planlegging og gjennomføring av disse.

Gjennom nettverkene kan faglærerne i teknologi og forskningslære komme i kontakt med hverandre og utveksle verdifulle erfaringer.

AVLYST!!! Nasjonal nettverksamling for lærere på ToF, 18.—19. mars

Vindmølle Vindmølle ToF Foto: Odd Arne Arnesen  

Prosjektleder

Nettressurser