Hopp til hovedinnhold

Utdanningsvalg

Samfunnet har kontinuerlig behov for å øke andelen unge som velger realfaglige utdanningsretninger. Vi undersøker hvilke faktorer som motiverer og påvirker unge til å velge eller velge bort realfaglige studieretninger.

  • Bøe, M. V. & Henriksen, E. K. (2015). Expectancy-value perspectives on choice of science and technology education in late-modern societies. I: Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer. ISBN 978-94-007-7792-7. s. 17-29
  • Ryder, J.; Ulriksen, L. & Bøe, M. V. (2015). Understanding student participation and choice in science and technology education: The contribution of IRIS. I: Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer. ISBN 978-94-007-7792-7. s. 351-366
  • Bøe, M. V. & Henriksen, E. K. (2013). Love It or Leave It: Norwegian Students' Motivations and Expectations for Postcompulsory Physics. Science Education 97(4), s. 550-573
  • Jensen, F. & Bøe, M. V. (2013). The Influence of a Two-Day Recruitment Event on Female Upper Secondary Students’ Motivation for Science and Technology Higher Education. International Journal of Gender, Science and Technology 5(3), s. 317-337
  • Bøe, M. V. & Henriksen, E. K. (2013). Realfag i videregående skole og høyere utdanning – valg med både hodet og hjertet. I: Utdanning 2013 - fra barnehage til doktorgrad. Oslo: Statistisk sentralbyrå 2013 ISBN 978-82-537-8821-0. s. 119-133
  • Bøe, M.V. (2012). Science choices in Norwegian upper secondary school: What matters? Science Education. 96(1), 1-20
  • Bøe, M.V.; Henriksen, E.K.; Lyons, T. & Schreiner, C. (2011). Participation in science and technology: young people's achievement-related choices in late-modern societies. Studies in science education 47(1), s. 37-72