Hopp til hovedinnhold

Språk og grunnleggende ferdigheter

Språk og grunnleggende ferdigheter er avgjørende for elevers læring i naturfag. Vi undersøker måter å lære naturfagspråket på og hvordan grunnleggende ferdigheter kan integreres i utforskende arbeid. Vi forsker også på hvordan barnehager kan støtte barns språkutvikling i flerspråklige miljøer.

 • Haug, B. S. & Mork, S. M. (2021). Nøkkelbegreper i utforskende arbeid. Universitetsforlaget
 • Jensen, M. T.; Solheim, O. J. & Idsøe, E. M. C. (2019). Do you read me? Associations between perceived teacher emotional support, reader self concept, and reading achievement. Social Psychology of Education
 • Mork, S.M. og Erlien, W. (2017). Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag (2. utgave). Universitetsforlaget
 • Haug, B. S. (2016). Begrepsforståelse og vurdering underveis i en utforsking. In Ødegaard, M.; Haug, B. S.; Mork, S. M. & Sørvik, G. O. (Eds.), På forskerføtter i naturfag, Universitetsforlaget, s. 144-158
 • Ødegaard, M.; Haug, B. S.; Mork, S. M. & Sørvik, G. O. (2015): Budding Science and Literacy. A Classroom Video Study of the Challenges and Support in an Integrated Inquiry and Literacy Teaching Model. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 167(8), s. 274-278
 • Sørvik, G. O. & Mork, S. M. (2015). Scientific literacy as social practice: Implications for reading and writing in science classrooms. NorDiNa 11(3), s. 268-281
 • Haug, B. S. & Ødegaard, M. (2014). From Words to Concepts: Focusing on Word Knowledge When Teaching for Conceptual Understanding Within an Inquiry-Based Science Setting. Research in Science Education 44(5), s. 777-800
 • Ødegaard, M.; Haug, B. S.; Mork, S. M. & Sørvik, G. O. (2014). Challenges and Support When Teaching Science Through an Integrated Inquiry and Literacy Approach. International Journal of Science Education, 36(18), s. 2997-3020, https://doi.org/10.1080/09500693.2014.942719
 • Mossige, M. & Mork, S. M. (2014). Lesing i naturfag. I Leseboka. Om leseopplæring på ungdomstrinnet. Skaftun, A., Solheim, O. J. & Uppstad, P. H. (red.). Cappelen Damm Akademisk (113-130)
 • Korsager, M., Slotta, J. D., & Jorde, D. (2014). Global Climate Exchange: Peer collaboration in a “Global classroom”. NorDiNa 1(1), s. 105-120
 • Haug, B.S. (2014). Teaching for conceptual understanding in science within an integrated inquiry-based science and literacy setting. [Doktorgradsavhandling]. Matematisk naturvitenskapelige fakultet, UiO
 • Erlien, W. & Mork, S. M.(2009). Grunnleggende ferdigheter og bruk av digitale verktøy i naturfag. I Traavik, H., Ørvig, A. og Hallås, B. O. (red): Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Universitetsforlaget, s. 144-161