Hopp til hovedinnhold

Fysikkdidaktikk

Fysikkdidaktikk handler om hva som skal undervises i fysikk, hvordan det kan undervises og hvorfor. Forskningen spenner fra videregående til universitetsnivå og fra kvantefysikk til representasjoner i fysikk.

  • Bjurholt, N. & Bøe, M.V. (2022). Remote physics teaching during the Covid-19 pandemic: losses and potential gains. Physics Education 58(1)
  • Frågåt, T.; Bøe, M.V. & Angell, C. (2022). Providing professional development for physics teachers through participation in a design-based research project. Nordic Studies in Science Education 18(1), s. 112-127
  • Kind, P. M.; Angell, C. & Guttersrud, Ø. (2017): Teaching and Learning Representations in Upper Secondary Physics. In D.F. Treagust, R. Duit & H.E. Fischer (Eds.), Multiple Representations in Physics Education (pp. 25-45). Springer International Publishing
  • Henriksen, E. K.; Bungum, B.; Angell, C.; Tellefsen, C. W.; Frågåt, T. & Bøe, M. V. (2014). Relativity, quantum physics and philosophy in the upper secondary curriculum: Challenges, opportunities and proposed approaches. Physics Education; Volum 49(6), s. 678-684.
  • Angell, C.; Kind, P. M.; Henriksen, E. K. & Guttersrud, Ø. (2008): An empirical-mathematical modelling approach to upper secondary physics. Physics Education, 43 (3), s. 256-264
  • Angell, C.; Guttersrud, Ø.; Henriksen, E. K. & Isnes, A. (2004): Physics: Frightful, but fun - Pupils' and teachers' views of physics and physics teaching. Science Education, (88), 683-706
  • Angell, C.; Henriksen, E. K.; Isnes, A. & Guttersrud, Ø. (2004): FUN - en undersøkelse om fysikkutdanning i Norge, In E. K. Henriksen, M. Ødegaard (Eds.), Naturfagenes didaktikk en disiplin i forandring? Det 7. nordiske forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen. Høyskoleforlaget