Argumentasjon og kritisk tenkning

Argumentasjon og kritisk tenkning henger tett sammen og er sentrale praksiser for utvikling av naturvitenskapelig kunnskap. Vi har fokus på argumentasjon og kritisk tenkning i naturfagundervisningen.

Publikasjoner

  • Scheie, E., Haug, B. & Erduran, S. (2022). Critical thinking in the Norwegian science curriculum. Acta Didactica Norden, 16(2), Art. 1. https://doi.org/10.5617/adno.9060
  • Scheie, E., Berglund, T., Munkebye, E., Staberg, R. L. & Gericke, N. (2022). Læreplananalyse av kritisk tenking og bærekraftig utvikling i norsk og svensk læreplan. Acta Didactica Norden, 16(2), Art. 4. https://doi.org/10.5617/adno.9095
  • Haug, B. S. & Mork, S. M. (2021). Nøkkelbegreper i utforskende arbeid. Universitetsforlaget
  • Mork, S. M. & Erlien, W. (2017). Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag (2. utgave). Universitetsforlaget
  • Jorde, D. & Mork, S. M. (2007). The contribution of information technology for inclusion of socio-scientific issues in science: The case of wolves in Norway. In Corrigan, D.; Dillon, J. & Gunstone, R. (Eds.): The Re-emergence of Values in the Science Curriculum. Sense Publications, s. 179-196
  • Mork, S. M. (2006). Argumentasjon som læringsstrategi: Hvordan kan læreren tilrettelegge for elevenes faglige argumentasjon? I Læringsstrategier: Søkelys på lærerens praksis. Elstad, E. & Turmo A. (red.). Universitetsforlaget, s. 127-144
  • Mork, S. M. (2006). ICT in Science Education. Exploring the Digital Learning Materials at viten.no (Dr.gradsavhandling). UiO
  • Mork, S. M. (2005). Argumentation in science lessons: Focusing on the teacher's role. NorDiNa 1(1), s.17-30
  • Erlien, W. (2001). Ulv i Norge - Internettbasert biologiundervisning med fokus på en kontrovers. (Hovedfagsoppgave i naturfagdidaktikk). NTNU