Hopp til hovedinnhold

Argumentasjon og kritisk tenkning

Argumentasjon og kritisk tenkning henger tett sammen og er sentrale praksiser for utvikling av naturvitenskapelig kunnskap. Vi har fokus på argumentasjon og kritisk tenkning i naturfagundervisningen.

Publikasjoner

  • Scheie, E., Haug, B. & Erduran, S. (2022). Critical thinking in the Norwegian science curriculum. Acta Didactica Norden, 16(2), Art. 1. https://doi.org/10.5617/adno.9060
  • Scheie, E., Berglund, T., Munkebye, E., Staberg, R. L. & Gericke, N. (2022). Læreplananalyse av kritisk tenking og bærekraftig utvikling i norsk og svensk læreplan. Acta Didactica Norden, 16(2), Art. 4. https://doi.org/10.5617/adno.9095
  • Haug, B. S. & Mork, S. M. (2021). Nøkkelbegreper i utforskende arbeid. Universitetsforlaget
  • Mork, S. M. & Erlien, W. (2017). Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag (2. utgave). Universitetsforlaget
  • Jorde, D. & Mork, S. M. (2007). The contribution of information technology for inclusion of socio-scientific issues in science: The case of wolves in Norway. In Corrigan, D.; Dillon, J. & Gunstone, R. (Eds.): The Re-emergence of Values in the Science Curriculum. Sense Publications, s. 179-196
  • Mork, S. M. (2006). Argumentasjon som læringsstrategi: Hvordan kan læreren tilrettelegge for elevenes faglige argumentasjon? I Læringsstrategier: Søkelys på lærerens praksis. Elstad, E. & Turmo A. (red.). Universitetsforlaget, s. 127-144
  • Mork, S. M. (2006). ICT in Science Education. Exploring the Digital Learning Materials at viten.no (Dr.gradsavhandling). UiO
  • Mork, S. M. (2005). Argumentation in science lessons: Focusing on the teacher's role. NorDiNa 1(1), s.17-30
  • Erlien, W. (2001). Ulv i Norge - Internettbasert biologiundervisning med fokus på en kontrovers. (Hovedfagsoppgave i naturfagdidaktikk). NTNU