Naturfagkonferansen 2019

Naturfag for framtida var tema for årets naturfagkonferanse. Fredag 18. oktober hadde vi tilbud om heldagskurs.

Naturfagkonferansen 2019

Tema for Naturfagkonferansen 2019 var naturfag for framtida.

Program

09.30–10.30

Åpning: Merethe Frøyland og forskningsdekan ved MN-fakultetet Solveig Kristensen. 

Udir, Randi Røine: Naturfagets rolle i ny læreplan, kompetanser for det 21. århundre. Presentasjon (pdf)

10.45–11.30

Torunn Kjeldstad: En fornybar fremtid med solenergi – muligheter og utfordringer. 

Dag O. Hessen: Klimautfordringer og stoffers kretsløp, tverrfaglighet og kreativitet. Presentasjon (pdf)

12.45–13.30

Siri Vatsø Haugum: Klimaendringer og påvirkning på naturen. Presentasjon (pdf)

Eivind Torgersen: Nye innfallsvinkler til periodesystemet. Presentasjon (pdf)

13.45–15.15

Paralleller for alle (A), barnetrinn (B), ungdomstrinn (U), videregående (V)

 

A1 Naturfag er over alt! Om relevans og bakterier Presentasjon (pdf)

 

A2 Nøkkelbegreper for utforskende arbeid

 

A3 Kjernen i kjerneelementet Energi og materie Presentasjon (pdf)

 

B1 Hva betyr det at noe er levende, og hvorfor skal vi bevare naturmangfoldet? Om utforskende undervisning og dybdelæring Presentasjon (pdf)

 

BU1 Bærekraftig utvikling i ny læreplan: naturfagets sentrale rolle i undervisningen på tvers av fag

 

BU2 Skaperskolen – Skaperverksted i klasserommet

 

V1 DNA i kriminalsaker Presentasjon (pdf)

15.30–16.00

Nina Nakling: Naturfag– helt naturlig, eller?

 

 

Fredag 18. oktober tilbydde vi heldagskurs:

Undersøkelsesbasert undervisning i naturen B/U/V. 

Skaperskolen – kreativitet og skaperglede i klasserommet B/U. 

Nysgjerrigpermetoden – undring og utforskning i tråd med nye læreplaner B. 

Rocket teambuilding U/V. 

Kjemiske reaksjoner på 5.- 7. trinn B.