Naturfagkonferansen – naturfag i fagfornyelsen

Konferansen ble arrangert torsdag 18. oktober.

Tema for Naturfagkonferansen 2018 er «Naturfag i fagfornyelsen»

Programoversikt

Målgrupper: Barnetrinn (B), ungdomstrinn (U), videregående (V)

08.45–09.30 Registrering, kaffe, utstillinger
09.30–10.30

Plenum – åpning: Merethe Frøyland og studiedekan ved MN-fakultetet Solveig Kristensen

10.30–10.45 Pause
10.45–11.45 Parallellsesjoner
  Utforskende arbeidsmåter: Fra gjøring til læring (B/U/V)
  Livsvitenskap for et Norge i endring: Hvordan rekrutterer vi gode problemløsere? (B/U/V)
  Skolebarn kan lære å tenke kritisk om helsepåstander (B/U/V)
  Fra boller og refleksvest til læring — hvordan lykkes med undervisning utenfor klasserommet (B/U/V)
  Bærekraftig naturmangfold (B)
  Skaperkultur møter skolekultur (B/U)
  Naturfag for yrkesfag i ny læreplan (V)
11.45–13.00 Lunsj, utstillinger
13.00–14.00

Plenum – Naturfagsenterets halvtime: Oppdateringer om pågående prosesser i forbindelse med fagfornyelsen.
Jeroen van der Kooij: Salamanderkrigen – mestring, lærelyst og demokratisk deltakelse

14.00–14.15 Pause
14.15–15.15 Parallellsesjoner 
  Realfagsløyper for fagfornyelsen (B/U/V)
  Fremtiden er i klasserommet ditt! Kritisk tenkning i arbeid med bærekraftig utvikling (B/U/V)
  Les variert! (B/U/V)
  Livsmestring, mobbing og naturfag (B/U/V)
  ProFag – muligheter og utfordringer med programmering i naturfag (U/V)
  Utforskende undervisningsopplegg om genteknologi (V)
15.15–15.30 Pause
15.30–16.00

Plenum

Henrik Syse: Naturfag – og alle de andre fagene: Noen etiske og filosofiske tanker om naturfagenes plass i skolen og i livet

 

Fredag 19. oktober tilbyr vi heldagskurs:

9.00–15.00 Undersøkelsesbasert undervisning i naturen i et bærekraftperspektiv, Naturhistorisk museum, Tøyen, auditoriet i Lids hus
 9.00–15.00  Dybdelæring og Nysgjerrigpers utforskende arbeidsmetode, Nysgjerrigper. Blindern
 9.00–15.30 Workshop: Klimadetektiv – ta pulsen på planeten vår, Narom. NB: Kursdeltaker må ta med egen PC/mac. Kurssted: Blindern

 

Heldagskurs med deltakeravgift og egen påmelding:

Etterutdanningskurs i evolusjon, Skolelaboratoriet i biologi, kurssted: Blindern påmelding og kursomtale
Programmering og digitalfabrikasjon i 2D, Vitensenteret, Teknisk museum AVLYST
Programmering og digitalfabrikasjon i 3D, Vitensenteret, Teknisk museum  påmelding og kursomtale
Workshop: Lys, syn, farger og polarisasjon, halvdagskurs (3 t) + Elektrisitetslære – bruk av utforskende oppgaver og hemmelige bokser, halvdagskurs (3 t), kursholder fra NTNU, kurssted: Blindern AVLYST

 

Meld deg på!