Forskerfrøkonferansen 2012

6.-7.februar fikk barnehageansatte mange nye ideer til å arbeide med naturfag. De fikk blant annet spille på håndflateorgel, lage lyd med ballonger og møte engasjerte foredragsholdere. Konferansen ble arrangert av Naturfagsenteret og Utdanningsforbundet og ble holdt i Utdanningsforbundets konferanselokaler i Oslo.

Konferansens hovedtema var naturfag og språk. Målgruppen var førskolelærere, styrere og andre ansatte i barnehagen, lærerutdannere, tillitsvalgte og studenter.

Forskerfrøprisen gikk til Baneveien barnehage for deres prosjekt om ballongeksperimenter og til Bråtveit natur- og kulturbarnehage for arbeidet ut fra spørsmålet "Eg lure på ka så skjer hvis hoggormen bite seg i tunga!?"

Foto: Ragnhild Bach Foto: Ragnhild Bach Foto: Ragnhild Bach Foto: Ragnhild Bach

 

Baneveien barnehage mottar Forskerfrøprisen Foto: Ragnhild Bach Baneveien barnehage mottar Forskerfrøprisen Foto: Ragnhild Bach Foto: Ragnhild Bach Foto: Ragnhild Bach

 


 

Vedlegg