Nyhet

Merethe Frøyland nytt styremedlem i danske Astra

Astra er Naturfagsenterets danske søsterorganisasjon, og har som formål "styrke interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed".

Hele styret er nytt, og blir utpekt av den danske undervisningsministeren og utdannings- og forskningsministeren. Den nye styreformannen er rektor for University College Lillebælt, Erik Knudsen.

Les mer om det nye styret på Astras nettsider