Forskerføtter og leserøtter

Nøkler til naturfag, 5.–7. trinn
Forskerføttermodellen
Kurs for 2.–4. trinn
Kurs
Læringsressurser
Læringsressurser
Publikasjoner og medieomtaler
Publikasjoner og medieomtaler

 

Nysgjerrighet og kreativitet! Evnen til å stille spørsmål og finne svar gjennom egen erfaring og tekst. Forskerføtter og leserøtter er et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Naturfagsenteret. Basert på forskning i norske klasserom utvikler og tilpasser Forskerføtter og leserøtter undervisningsopplegg og etterutdanningskurs for lærere på barnetrinnet. Undervisningsoppleggene er skreddersydd etter læreplanen ved at forskerspiren, grunnleggende ferdigheter og faglige tema er fullstendig integrert.

 

Prosjektdeltakere