Nøkler til naturfag, 5.–7. trinn

Naturfagsenteret samarbeider med universitetenes skolelaboratorier, lærerutdanningsinstitusjoner og vitensentre om etterutdanningskurs i naturfag og norsk. Kursene skal styrke både faglig innhold og didaktisk tilnærming i naturfagundervisningen, og er knyttet til hovedområdene forskerspiren og fenomener og stoffer. Grunnleggende ferdigheter er integrert i hele opplegget.

Informasjon om etterutdanningskurs: Klikk her!

 

forskerføtter logo med tekst

Prosjektdeltaker

Nettressurser

(naturfagsenteret.no)