Forskerføtter og leserøtter

Forskerføtter og leserøtter var et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Naturfagsenteret. Fase 1 av forskningsdelen var finansiert av Norges forskningsråd og ble ledet av professor Marianne Ødegaard. Forskningsdelen ble offisielt avsluttet høsten 2013. Gard Ove Sørvik deltok også i fase 1.

Resultater og erfaringer fra vår forskning i norske klasserom brukes nå i utvikling og tilpasning av undervisningsopplegg og etterutdanningskurs for lærere på barnetrinnet. Undervisningsoppleggene er skreddersydd etter læreplanen ved at forskerspiren, grunnleggende ferdigheter og faglige tema er fullstendig integrert. Se mer informasjon om våre forskningsresultatene under Publikasjoner og medieomtaler.

Prosjektet ble ledet av Sonja M. Mork og Berit S. Haug.