Læringsressurser

På Naturfagsenteret utvikler vi undervisningsopplegg basert på Forskerføttermetoden. Du finner alle undervisningsoppleggene samlet på naturfag.no/forskerføtter.

Du får tilgang til lærerveiledninger og ressurser til temaene under hvis du går på kurs i Forskerføtter og leserøtter (og flere er underveis!):

Systemer i kroppen
Systemer i kroppen
Utforske blandinger
Utforske blandinger
Variasjon og tilpasning
Variasjon og tilpasning
Kjemiske endringer
Kjemiske endringer
Gravitasjon og magnetisme
Gravitasjon og magnetisme
Jord som leveområde
Jord som leveområde