Naturfagkonferansen

Naturfagkonferansen 2016 vert torsdag 20. oktober, og vi har òg tilbod fredag 21. for dei deltakarane som ynskjer det.

Naturfagkonferansen 2016 nett

I 2016 har vi gitt Naturfagkonferansen eit nytt format. Erfaringa vår frå tidlegare år er at når konferansen varar to dagar, er det mange som fell frå utover dag 2. Samstundes skjønar vi godt at dei som har lang reiseveg synest det kan bli mykje skrik for lite ull når konferansen berre varer ein dag.

Så i år prøver vi ein mellomting: sjølve konferansen er på torsdag 20. oktober, og ferdig med den. Men i tillegg tilbyr vi ein variert meny med naturfaglege dagskurs fredag 21. oktober.

Eitt anna nytt grep er at deler av konferansen vert delt opp i tre spor, med temaa Tid, Samarbeid og Talentfulle elevar.

Naturfagkonferansen 2016 starter torsdag 20. oktober i Georg Sverdrups hus (Bibliotekbygningen) på Blindern.

Påmeldinga er avslutta.


Program (torsdag)

10.00–11.00 Georg Sverdrups hus, auditorium 1

Opning: Svein Stølen, forskingsdekan ved Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, UiO

 

11.00–11.15

Pause og beinstrekk

 

11.15–12.00 Georg Sverdrups hus, auditorium 1

 

12.00–13.15

Lunsj og utstillinger

 

13.15–14.00: Parallellsesjonar 1

Spor 1: Tid

 • Jørn Hurum : Hvordan kan vi vite hvor gamle fossiler er?
  Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 5

Spor 2: Samarbeid/samspel

 • Dag O. Hessen : Samarbeid som evolusjonær suksessfaktor.
  Georg Sverdrups hus, auditorium 1

Spor 3: Talentfulle elevar/differensiering

 • Unni Eikeseth : Høgtpresterande forskarar. Norsk vitskap som endra verda.
  Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 1

 

14.00–14.15

Pause

 

14.15–16.00: Parallellsesjonar 2

Det er råd å byta spor mellom den førre delen med parallellsesjonar og denne når du melder deg på nedanfor.

Spor 1: Tid

 • 1A: Pål Kirkeby Hansen : Værvarsling og klimaendringer.
  Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 1

Spor 2: Samarbeid/samspel

Spor 3: Talentfulle elevar/differensiering

 • 3B: Anette Gjervig : Hva er talentfulle barn?
  Georg Sverdrups hus, auditorium 2
 • 3B (forts.): Kjell Skogen : Evnerike elever i naturfag.
  Georg Sverdrups hus, auditorium 2

 

16.15–16.45 Georg Sverdrups hus, auditorium 1

Dagen vert runda av med komikar og rektordotter Sigrid Bonde Tusvik .

 


Naturfaglege dagskurs (fredag)

Eit breidt tilbod av heildagskurs, kvart av dei i regi av desse samarbeidspartnarane. Tidspunkt: 9–15:

Desse kursa har eiga påmelding, og nokre har deltakaravgift: