Om Naturfagsenteret

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret) blei etablert våren 2003 ved Universitetet i Oslo etter initiativ frå Utdannings- og forskingsdepartementet. Strategi for styrking av realfaga 2002-2007: "Realfag, naturlegvis", hadde denne etableringa med som eit satsingsområde. Den er seinare fornya.

Vår visjon

  Kompetanse
  Inspirasjon
  Mangfald
  Engasjement
i Naturfag

 

Våre verdier

Naturfag:

  • utfordrar intellektet vårt, haldningane våre og kjenslene våre
  • er allmenndannande og ein del av kulturen vår
  • lærast gjennom både individuelle og sosiale prosessar
  • er grunnleggjande for velstanden vår